Formulário de pesquisa

Matɨyuo 14

Jono wayɨ́ umeaiarɨŋomɨ pɨkigɨ́á nánɨrɨnɨ.

1Íná mɨxɨ́ ináyɨ́ Xeroto —O Gariri pɨropenɨsɨ́ meŋweaŋorɨnɨ. O xwɨyɨ́á Jisaso nánɨ yanɨ́ niwéa warɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ 2xegɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayɨ́ nionɨ pɨkiŋáo, Jono wayɨ́ numeaia uŋorɨnɨ. Rɨxa xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ nánɨ emɨmɨ́ ayɨ́ néra warɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 3-4Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ Xeroto e urɨŋɨnigɨnɨ. Xámɨ O Jono sɨnɨ emearɨ́ná xegɨ́ xexɨrɨ́meáo Piripoyá apɨxí Xerodiasíyɨ rɨnɨŋí nurápɨrɨ meáagɨ nánɨ Jono xwɨyɨ́á re urárayiŋɨnigɨnɨ, “Dɨxɨ́ rɨrɨxɨ́meáoyá apɨxí nurápɨrɨ nɨmearɨ́náyɨ́, ‘Ayɨ́ Nɨpɨkwɨnɨ yarɨŋɨnɨ.’ rɨyaiwinarɨŋɨnɨ?” urayarɨŋagɨ nánɨ Xeroto xegɨ́ porisɨ́yo urowáráná awa nuro omɨ ɨ́á nɨxero gwɨ́ nɨyiro nɨmeámɨ nɨbɨro gwɨ́ aŋɨ́yo ŋwɨrárɨ́agɨ́a 5Xeroto Jono nánɨ “Omɨ opɨkímɨnɨ.” nɨyaiwirɨ aiwɨ ámá oxɨ́ apɨxɨ́ “Jono Gorɨxoyá wɨ́á rókiamoarɨŋɨ́ worɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ wáyɨ́ nerɨ “Nionɨ enɨ nɨpɨkipɨ́rɨxɨnɨ.” nɨyaiwirɨ sa gwɨ́ aŋɨ́yo wárɨŋɨnigɨnɨ. 6E nɨwárɨmáná eŋáná sɨ́á Xerotomɨ xɨnáí xɨrɨŋɨ́yi imónáná Xeroto xegɨ́ ámá wa tɨ́nɨ aiwá nimɨxɨro narɨ́ná omɨ xiepí Xerodiasímɨ xemiáí nɨbɨrɨ áwɨnɨ e nɨrómáná sɨmɨnɨŋɨ́ eŋɨnigɨnɨ. Í sɨmɨnɨŋɨ́ yarɨ́ná Xeroto sɨmɨnɨŋɨ́ í yarɨŋɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ nɨwinɨrɨ 7xwɨ́á e dánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ jíxɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Pí pí nánɨ nionɨ rɨxɨŋɨ́ nɨránáyɨ́ nɨsiapɨmɨ́ɨnɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná 8í xɨnáí tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nurɨ ámɨ nɨbɨrɨ xɨnáí urepɨsíɨ́pɨ axɨ́pɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Porisɨ́ wa Jono wayɨ́ numeaia warɨŋoyá siŋwɨ́ mɨŋɨ́ nɨwákwiro mɨŋo sɨŋwɨ́ wɨnɨmɨ nánɨ pɨrerɨxɨ́yo nɨtɨro nɨmeámɨ nɨbɨro oniapɨ́poyɨ.” uráná 9Xeroto dɨŋɨ́ sɨpí wíagɨ aiwɨ awa tɨ́nɨ aiwá nawínɨ narɨgɨ́e dánɨ urɨ́agɨ nánɨ porisɨ́ wamɨ í urɨ́ɨ́pɨ axɨ́pɨ sekaxɨ́ nurɨrɨ 10urowáráná wo gwɨ́ aŋɨ́yo nánɨ nurɨ e dánɨ Jonomɨ siŋwɨ́ mɨŋɨ́ nɨwákwirɨ 11mɨŋo pɨrerɨxɨ́yo nɨtɨrɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ miáímɨ mɨnɨ wíáná í nurápɨrɨ nɨmeámɨ nurɨ xɨnáímɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. 12E éáná Jono xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa nɨbɨro pɨyomɨ nɨmearo nɨmeámɨ nuro xwɨ́á nɨweyárɨmowa nuro Jisasomɨ áwaŋɨ́ urɨgɨ́awixɨnɨ.

Oxɨ́ 5,000 apimɨ aiwá mɨnɨ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13Jisaso xwɨyɨ́á Jono nánɨ arɨ́á nɨwirɨ e pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ ewéyo nɨpɨxemoánɨrɨ ámá dɨŋɨ́ meaŋe nánɨ xegɨ́pɨ warɨŋagɨ aiwɨ oxɨ́ apɨxɨ́ obaxɨ́ aŋɨ́ bɨ bimɨ dáŋɨ́yɨ́ “Jisaso ewéyo puŋoɨ.” rɨnɨ́agɨ arɨ́á nɨwiro yánɨ óɨ́yo númɨ ugɨ́awixɨnɨ. 14Jisaso rɨxa ipí imaŋɨ́pá tɨ́ŋɨ́ e niwiékɨ́nɨmearɨ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Oxɨ́ apɨxɨ́ obaxɨ́ xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ bɨmiarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ wá nɨwianɨrɨ wigɨ́ sɨmɨxɨ́yɨ́ píránɨŋɨ́ imɨmɨxɨmɨ́ yarɨ́ná 15sɨ́ápɨ tɨ́nɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa nɨbɨro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Re ámá dɨŋɨ́ meanɨnɨ. Sɨ́á wórɨnɨgɨnɨ. Joxɨ ámá nɨ́nɨ wigɨ́ aiwá bɨ́ nero nɨpɨ́rɨ nánɨ aŋɨ́ onɨmiápia amɨ amɨ ŋweameŋɨ́yo nánɨ urowárapeɨ.” urɨ́agɨ́a aí 16Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayɨ́ nupaxɨ́ mimónarɨnɨ. Soyɨ́né aiwá wí mɨnɨ wípoyɨ.” urɨ́agɨ 17awa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Negɨ́ aiwá xwapɨ́ menɨnɨ. Sa bisɨ́kerɨ́á wé ná wúnɨ tɨ́nɨ peyɨ́ yeáyɨ́ waúnɨ tɨ́nɨrɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 18o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ tɨ́ámɨnɨ nɨmeámɨ bɨ́poyɨ.” nurɨrɨ 19rɨxa nɨmeámɨ báná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oxɨ́ apɨxɨ́ nɨ́nɨ aráyo éɨ́ oŋweápoyɨ.” sekaxɨ́ e nurɨmáná bisɨ́kerɨ́á wé wú tɨ́nɨ peyɨ́ waú tɨ́nɨ nɨmearɨ aŋɨ́namɨ sɨŋwɨ́ nanánɨmáná Gorɨxomɨ aiwá apɨ nánɨ yayɨ́ nɨwirɨ bisɨ́kerɨ́á kwɨkwɨrɨmɨ́ nerɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowamɨ mɨnɨ wíáná awa oxɨ́ apɨxɨ́ éɨ́ ŋweáɨ́áyo yaŋɨ́ nɨwia warɨ́ná 20ámá nɨ́nɨ aiwá apɨ nɨnɨro agwɨ́ ímɨ uyiŋɨnigɨnɨ. Agwɨ́ ímɨ uyíagɨ wiepɨsarɨŋowa sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨro aiwá rɨxa apánɨ nɨnɨro e tɨ́ápia nɨmeamero soxɨ́ ɨ́á wé wúkaú sɨkwɨ́ waúmɨ nɨmeaayiro aumaúmɨ́ nero magwɨ́ nɨmiro tɨgɨ́awixɨnɨ. 21Niaíwɨ́ tɨ́nɨ apɨxɨ́ tɨ́nɨ nɨnɨrɨ aiwɨ oxowanɨ ámá 5,000 aiwá apɨ nɨgɨ́awixɨnɨ.

Jisaso ipíyo xwɨrɨŋwɨ́ nosaxa uŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

22Jisaso xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa aiwá ámá ayɨ́ nɨnɨro tɨ́ápia soxɨ́ ɨ́áyo magwɨ́ nɨmiro táná re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ oxɨ́ apɨxɨ́ tɨ́yo urowáraparɨ́ná soyɨ́né ewéyo nɨpɨxemoánɨro ipíwámɨ jɨ́arɨwámɨnɨ nánɨ xámɨ nɨmeápoyɨ.” nurɨrɨ 23awa rɨxa nɨpɨxemoánɨro úáná ámá oxɨ́ apɨxɨ́ e epɨ́royɨ́ egɨ́áyo enɨ nurowárapɨmáná Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á urɨmɨnɨrɨ nánɨ xegɨ́pɨ dɨ́wɨ́ mɨŋɨ́yo nánɨ nɨyirɨ rɨxa sɨ́á nóra warɨŋɨ́ tɨ́nɨ xegɨ́pɨ ŋweaŋáná 24ewépá sɨnɨ ipí áwɨnɨ e warɨ́ná iniɨgɨ́ ewépámɨ imeamɨ́kwɨ́ merɨ imɨŋɨ́ enɨ ewé sɨ́mɨ́mɨ dánɨ bɨrɨ nerɨ yarɨ́ná 25rɨxa wɨ́á nánɨ isɨ́á yinɨŋáná Jisaso ipíyo nosaxa nɨbɨrɨ wiepɨsarɨŋowamɨ rɨxa wímeámɨnɨrɨ yarɨ́ná 26awa wenɨŋɨ́ éɨ́áyɨ́ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Jisaso ipíyo xwɨrɨŋwɨ́ nosaxa barɨŋagɨ nɨwɨnɨro wáyɨ́ nikárɨnɨro “Pɨyɨŋɨ́ siwí wo rɨ́a barɨnɨ?” nɨrɨro “Yeyɨ!” rekárɨnarɨ́ná 27Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né wáyɨ́ mikárɨnɨpanɨ. Ayɨ́ nionɨrɨnɨ. Dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨro ŋweápoyɨ.” urɨ́agɨ 28Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, ayɨ́ nepa joxɨ eŋánáyɨ́, ‘Joxɨ enɨ ipíyo nosaxa nɨbɨrɨ nímeaɨ.’ nɨreɨ.” urɨ́agɨ 29Jisaso “Beɨ.” urɨ́agɨ Pitao ewépámɨ dánɨ nayoarɨ Jisaso tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nosaxa nurɨ aí 30imɨŋɨ́ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ wáyɨ́ éɨ́yɨ́ re eŋɨnigɨnɨ. Ipíyo rɨxa nurɨ́pínɨrɨ́ná rɨ́aiwá re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ iniɨgɨ́ namimɨgɨnɨ! Ámɨnáoxɨnɨ, árɨ́wɨ́ nɨmeaɨ!” uráná 31o aŋɨ́nɨ ɨ́eapá nɨyaurɨ wéyo nɨmaxɨrɨrɨ nɨmɨ́eyoarɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨŋɨ́ onɨmiápɨ nɨkwɨ́roarɨgɨ́oyɨ́nérɨnɨ. Pitaoxɨnɨ, joxɨ ‘Jisasoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ipíyo xwɨrɨŋwɨ́ nosaxa umɨ́ɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ aí ámɨ pí nánɨ ‘Oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ e epaxonɨmanɨ.’ yaiwiarɨŋɨnɨ?” nurɨrɨ 32awaú rɨxa ewéyo pɨxemoánáná re eŋɨnigɨnɨ. Imɨŋɨ́ yarɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ wiárɨŋɨnigɨnɨ. 33Imɨŋɨ́ pɨ́nɨ wiáráná ewéyo ŋweagɨ́áyɨ́ mɨŋɨ́ ewéyo nɨkwɨ́roro omɨ yayɨ́ numerɨ́ná re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Neparɨnɨ. Joxɨ niaíwɨ́ Gorɨxoyáoxɨrɨnɨ.” urɨgɨ́awixɨnɨ.

Sɨmɨxɨ́yɨ́ Jisasomɨ amáɨ́ nɨrónɨro naŋɨ́ egɨ́á nánɨrɨnɨ.

34Awa ipíyo orɨwámɨ dánɨ nɨrémoro aŋɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Genesaretɨyɨ rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́ŋɨ́ e iwiékɨ́nɨmeááná 35ámá e dáŋɨ́yɨ́ Jisasomɨ mí nɨwómɨxɨro aŋɨ́ nɨpimɨnɨ áwaŋɨ́ nɨrɨnárɨmáná wigɨ́ ámá sɨmɨxɨ́ yarɨgɨ́á nɨ́nɨ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nɨméra nɨbɨro wáráná 36sɨmɨxɨ́yɨ́ rɨxɨŋɨ́ re urayigɨ́awixɨnɨ, “Joxɨyá iyɨ́á sírɨ́wɨ́yo amáɨ́ onɨrónɨ́poyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ neaneɨ.” nurɨro nɨ́nɨ amáɨ́ e nɨrónayiro nánɨ naŋɨ́ egɨ́awixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index