Formulário de pesquisa

Matɨyuo 22

Ewayɨ́ ikaxɨ́ aiwá apɨxɨ́ meanɨ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ámɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á wí nurɨrɨ́ná re urɨŋɨnigɨnɨ, 2“Ámá xwɨyɨ́á Gorɨxoyá arɨ́á nɨwiro sanɨŋɨ́ nimónɨro xɨ́o xegɨ́ xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ meŋweanɨ́e ŋweapaxɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́, ayɨ́ ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ́nɨŋɨ́ imónɨnɨ. Mɨxɨ́ ináyɨ́ wo xewaxo apɨxɨ́ omeanɨrɨ nánɨ aiwá xwé rɨyamɨ́ nɨyárɨmáná 3xegɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áwamɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá nionɨ urepeárɨmeŋáyo “Aiwá nánɨ bɨ́poyɨ.” urɨmépoyɨ.’ urowáráná awa mɨxɨ́ ináyo urɨ́ɨ́pa nuro urɨméagɨ́a aiwɨ ayɨ́ mɨbɨpaxɨ́ wimónɨŋɨnigɨnɨ. 4Mɨxɨ́ ináyo xegɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á ámɨ wamɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá nionɨ aiwá rɨpɨ nánɨ urepeárɨŋáyo re urɨmépoyɨ, “Aiwá rɨxa rɨyamɨ́ yárɨ́ɨnigɨnɨ.” nurɨro “Xegɨ́ burɨmákaú oxɨ́yɨ́ tɨ́nɨ sipɨsipɨ́ memé naŋwɨ́ xɨxegɨ́nɨ mɨnɨŋɨ́rɨxa tɨ́nɨ rɨxa nɨpɨkirɨ sɨ́ó kɨkɨrómɨ́ nerɨ sɨ́ŋá exárɨnɨnɨ. Xegɨ́ xewaxo apɨxɨ́ meanɨ nánɨ aiwá imɨxɨ́ápɨ nánɨ bɨ́poyɨ.” urɨmépoyɨ.’ urowáráná awa áwaŋɨ́ e urɨméagɨ́a aiwɨ 5urepeárɨmeŋɨ́yɨ́ aríkwɨ́kwɨ́ nɨwiro wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ numiro re egɨ́awixɨnɨ. Wo xegɨ́ aiwá omɨŋɨ́yo nánɨ uŋɨnigɨnɨ. Ámɨ wo xegɨ́ nɨgwɨ́ omɨŋɨ́ bɨ emɨnɨrɨ nánɨ uŋɨnigɨnɨ. 6Wɨ́a omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áwamɨ ɨ́á nɨxɨrɨro iwaŋɨ́ nɨmépero pɨkigɨ́awixɨnɨ. 7Mɨxɨ́ ináyo rɨxa wikɨ́ wónɨ́agɨ xegɨ́ sɨmɨŋɨ́ wínarɨgɨ́áwamɨ urowáráná awa nuro ámá xegɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áwamɨ pɨkíɨ́áyo enɨ nɨpɨkiro wigɨ́ aŋɨ́yɨ́ enɨ rɨ́á nɨyárɨmáná eŋáná 8mɨxɨ́ ináyo xegɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á wamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gɨ́ íwo apɨxɨ́ meanɨ nánɨ aiwá rɨxa rɨyamɨ́ inárɨnɨŋagɨ aiwɨ ámá aiwá apɨ nánɨ urepeárɨŋáyɨ́ mɨbɨpaxɨ́ wimónɨ́agɨ nánɨ ayɨ́ nɨpaxɨ́ mimónɨgoɨ. 9Ayɨnánɨ soyɨ́né xwamɨdɨgɨ́yo nuro ámá óɨ́ e nɨmúrónɨrɨŋɨ́yo íwo apɨxɨ́ meanɨ nánɨ aiwá imɨxɨ́á rɨpɨ nɨpɨ́rɨ bɨpɨ́rɨ nánɨ áwaŋɨ́ urɨ́poyɨ.’ urɨ́agɨ 10omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áwa óɨ́ wíyɨ́ wíyo nuro ámá nɨmúrónɨrɨ́náyɨ́ naŋɨ́ aí tɨ́nɨ sɨpí aí tɨ́nɨ nɨwirɨmeámɨ nɨbɨro aŋɨ́ aiwá nɨpɨ́rɨ nánɨ imɨxárɨ́iwámɨ dérogɨ́awixɨnɨ. 11Aŋɨ́ iwámɨ rɨxa nɨdéroŋagɨ́a mɨxɨ́ ináyo ámá oxɨ́ apɨxɨ́ aiwá nɨpɨ́rɨ nánɨ bɨ́áyɨ́ sɨŋwɨ́ wɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ nɨpáwirɨ wenɨŋɨ́ éɨ́yɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá wo aiwá nánɨ nɨbɨrɨ́ná aikɨ́ sɨŋɨ́ yínɨrɨ iyɨ́á sɨŋɨ́ pánɨrɨ nemo nɨbɨrɨ mɨŋweapa eŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 12re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámáoxɨnɨ, joxɨ aiwá rɨpɨ nánɨ nɨbɨrɨ́ná pí nánɨ aikɨ́ sɨŋɨ́ yínɨrɨ iyɨ́á sɨŋɨ́ pánɨrɨ nemoxɨ mɨbɨpa éɨ́rɨnɨ?’ urɨ́agɨ o xwɨyɨ́á bɨ murarɨŋagɨ 13mɨxɨ́ ináyo xegɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áwamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Soyɨ́né omɨ ɨ́á nɨxero gwɨ́ wéyo jiro sɨkwɨ́yo jiro nemáná sɨ́á yinɨŋɨ́ bɨ́arɨwámɨnɨ moaípoyɨ. Sɨ́á yinɨŋeyɨ́ rɨ́nɨŋɨ́ ayɨkwɨ́ mɨwinɨpa eŋagɨ nánɨ ámá ŋwɨ́ earo magí írónɨro epɨ́rɨ́árɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” Jisaso ewayɨ́ xwɨyɨ́á e nurɨrɨ 14re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo ámá obaxɨ́yo nurepeárɨrɨ ‘Nionɨ tɨ́ámɨnɨ bɨ́poyɨ.’ nurɨrɨ aiwɨ neyírorɨ́ná ámá naŋɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ árɨ́nɨ́ meanɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Nɨgwɨ́ takisɨ́ nánɨ émáyo wiarɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

15Parisiowa Jisaso e rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwimowa nuro mekaxɨ́ nɨrɨro omɨ pasánɨŋɨ́ numero xwɨyɨ́ápai ŋwɨráranɨro nánɨ re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “Omɨ yapɨ́ re uréwapɨyanɨ́wɨnɨ, ‘Takisɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ émáyɨ́ nearáparɨgɨ́ápɨ sɨnɨ mɨnɨ wianɨréwɨnɨ?’ uranɨ́wɨnɨ. O ‘Oweoɨ, sɨnɨ mɨnɨ mɨwipa époyɨ.’ ránáyɨ́, émáyɨ́ omɨ ɨ́á nɨxero gwɨ́ yipɨ́ráoɨ. E mɨrɨpa nerɨ ‘Oyɨ, seyɨ́né mɨnɨ nɨwirɨ́ná apánɨ yarɨŋoɨ.’ ránáyɨ́, ámá omɨ xɨ́darɨgɨ́á ámɨ arɨ́á bɨ mɨwí nero pɨ́nɨ wiárɨpɨ́ráoɨ.” nɨrɨnɨro 16wiwanɨŋowayá wiepɨsarɨgɨ́á wamɨ tɨ́nɨ ámá mɨxɨ́ ináyɨ́ Xeroto nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgɨ́á wamɨ tɨ́nɨ Jisaso nɨŋwearɨ uréwapɨyarɨŋe nánɨ urowárɨ́agɨ́a awa nuro Jisasomɨ re urémeagɨ́awixɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ nɨnearéwapɨyirɨ́ná nepánɨ nearéwapɨyarɨŋoxɨrɨnɨ. Ámá Ámɨnáowayá sɨŋwɨ́yo dánɨ aí xwɨyɨ́á ámɨ xegɨ́ bɨ mɨrɨ́ axɨ́pɨnɨ rarɨŋoxɨrɨnɨ. Sɨpí rɨrɨ naŋɨ́ rɨrɨ yarɨŋɨ́manɨ. Joxɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyánɨ nepánɨ xɨxenɨ nearéwapɨyarɨŋoxɨrɨnɨ.” Weyɨ́ e numearɨro yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, 17“Joxɨ none neareɨ. Dɨxɨ́ dɨŋɨ́ arɨre simónarɨnɨ? Judayene émáyɨ́yá mɨxɨ́ ináyɨ́ Sisaoyɨ rɨnɨŋomɨ takisɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ mɨnɨ wiarɨŋwápɨ mɨnɨ nɨwirɨ́ná ‘Apánɨ yarɨŋwɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ? ‘Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urɨ́agɨ́a aí 18Jisaso awa sɨpí wikáranɨro yarɨŋagɨ́a dɨŋɨ́ adadɨ́ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Naŋɨ́ rɨrɨ sɨpí rɨrɨ yarɨgɨ́á royɨ́né, pí nánɨ iwamɨ́ó níwapɨyarɨŋoɨ? 19Émáyɨ́yá nɨgwɨ́ nene takisɨ́ nánɨ wiarɨŋwá wo sɨŋwɨ́ wɨnɨmɨ sɨwá nípoyɨ.” urɨ́agɨ awa nɨgwɨ́ xɨ́o urɨ́ɨ́ wo nɨmearo sɨwá wíáná 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgwɨ́ romɨ sɨ́mɨmaŋɨ́ imɨxɨnɨŋɨ́ tɨ́ tɨ́nɨ yoɨ́ eánɨŋɨ́ tɨ́ tɨ́nɨ goyárɨnɨ?” urɨ́agɨ 21awa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Ayɨ́ émáyɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Sisaoyárɨnɨ.” urɨ́agɨ́a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amɨpí Sisaoyá imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná ayɨ́ Sisaomɨ mɨnɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. Gorɨxoyá imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná xewanɨŋomɨ mɨnɨ wíɨ́rɨxɨnɨ.” nurɨrɨ ámá Gorɨxo xewanɨŋónɨŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ omɨ dɨŋɨ́ owɨkwɨ́rɨ́poyɨnɨrɨ e urɨ́agɨ 22awa arɨ́á e nɨwiro dɨŋɨ́ ududɨ́ nero pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ ugɨ́awixɨnɨ.

“Ámá ámɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

23Sɨ́á axɨ́yimɨ Judayɨ́ Sajusiyɨ rɨnɨgɨ́á wí —Sajusiowa re rarɨgɨ́áwarɨnɨ, “Ámá pɨyɨ́yɨ́ ámɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́ámanɨ.” E rarɨgɨ́áwa nɨbɨro “None enɨ o neararɨŋɨ́pa ewayɨ́ xwɨyɨ́á bɨ nurɨrane majɨ́á owikɨxeáraneyɨ.” nɨyaiwiro Jisasomɨ yarɨŋɨ́ nɨwiróná 24re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, Moseso eŋíná re nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ eaŋɨ́rɨnɨ, ‘Ámá wo niaíwɨ́ memeá péánáyɨ́ xogwáo náo apɨxɨ́ aní nɨmearɨ xexɨrɨ́meáoyá niaíwɨ́ wiemeaíwɨnɨgɨnɨ.’ nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ.” nurɨro 25ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ urɨgɨ́awixɨnɨ, “Xɨráxogwá wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú imónɨgɨ́á none tɨ́nɨ ŋweaŋwáwa re egɨ́awixɨnɨ. Xɨráo xámɨŋo apɨxɨ́ nɨmearɨ niaíwɨ́ memeá péáná 26xogwáo xɨ́o tɨ́ŋo xɨráoyá apɨxɨ́ aní nɨmearɨ aí o enɨ niaíwɨ́ memeá péáná wɨ́a enɨ ímɨ wo wo nɨmearo aí niaíwɨ́ memeá penowíánáyɨ́ 27í enɨ yoparɨ́ rɨ́wɨ́yo peŋɨnigɨnɨ.” Ewayɨ́ xwɨyɨ́á apɨ nurɨmáná 28Jisasomɨ yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Ámá nɨ́nɨ Gorɨxo mí ómómɨxɨmɨ́ enɨ́íná wiápɨ́nɨmeááná xɨráxogwá wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú imónɨgɨ́áwa apɨxí go goyá imónɨnɨ́árɨ́anɨ? Pí nánɨ? Ayɨ́ awa nowanɨ meagɨ́í eŋagɨ nánɨrɨnɨ.” urɨ́agɨ́a aí 29Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né xwɨyɨ́á Gorɨxoyá nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ oyá eŋɨ́ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ majɨ́á eŋagɨ́a nánɨ majɨmajɨ́á nero xeŋwɨ́nɨ rarɨŋoɨ. 30Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá pegɨ́áyɨ́ nɨwiápɨ́nɨmearóná aŋɨ́najɨ́ yapɨ nero apɨxɨ́ mearo wiro epɨ́rɨ́ámanɨ. 31-32E nerɨ aí xwɨyɨ́á ámá pegɨ́áyɨ́ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́ápɨ nánɨ Gorɨxo re searɨŋɨ́pɨ ‘Nionɨ Ŋwɨ́á Ebɨrɨ́amoyáonɨ tɨ́nɨ Aisakoyáonɨ tɨ́nɨ Jekopoyáonɨ tɨ́nɨ awayáonɨrɨnɨ.’ E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ soyɨ́né sɨnɨ ɨ́á mɨropa egɨ́áranɨ? Oweoɨ, ɨ́á nɨroro aiwɨ nɨjɨ́á mimónɨpa nero rarɨŋoɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá pegɨ́áyɨ́ nánɨ Ŋwɨ́áomanɨ. Ámá sɨnɨ dɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́yɨ́ nánɨ Ŋwɨ́áorɨnɨ.” nurɨrɨ awa dɨŋɨ́ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Negɨ́ arɨ́owa pegɨ́á eŋagɨ aiwɨ wigɨ́ dɨŋɨ́ sɨnɨ sɨŋɨ́ rimónɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ e urɨ́agɨ 33ámá oxɨ́ apɨxɨ́ e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ arɨ́á nɨwiro o xwɨyɨ́á uréwapɨyarɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ ududɨ́ nɨwiga ugɨ́awixɨnɨ.

Ŋwɨ́ ikaxɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

34Jisaso Sajusiowa xwɨyɨ́á nɨmeámɨ bɨ́ápɨ gwɨ́ mɨŋɨ́nɨŋɨ́ wákwíagɨ nánɨ ámɨ bɨ murarɨŋagɨ́a Parisiowa sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨro awanɨ axɨ́mɨnɨ awí neánárɨmáná 35wigɨ́ wo —O ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ meweŋɨ́yɨ́ worɨnɨ. O Jisasomɨ yapɨ́ nɨwíwapɨyirane majɨ́á owikɨxeáraneyɨnɨrɨ yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, 36“Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, negɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́yɨ́ nɨyonɨ gɨ́pɨ seáyɨ e imónɨnɨ?” urɨ́agɨ 37-38Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ, ‘Dɨxɨ́ Ámɨná Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨŋwɨrárɨrɨ́ná dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyirɨ xwioxɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rorɨ erɨ́ɨnɨ.’ Ŋwɨ́ ikaxɨ́ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ seáyɨ e imónɨnɨ. 39Ŋwɨ́ ikaxɨ́ ‘Jɨwanɨŋoxɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí sinarɨŋɨ́pa ámá joxɨ sɨŋwɨ́ wɨnarɨŋɨ́yɨ́ nánɨ enɨ dɨŋɨ́ sɨpí axɨ́pɨ e wirɨ́ɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ enɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. 40Xwɨyɨ́á Moseso tɨ́nɨ wɨ́á rókiamoagɨ́áwa tɨ́nɨ nɨrɨro rɨ́wamɨŋɨ́ eagɨ́á nɨpɨnɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ mɨ́kɨ́ rɨpiaúmɨ ɨkwɨkwɨ́rɨ́ inɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Kiraisoyɨ rɨnɨŋo niaíwɨ́ goyáorɨnɨ?” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

41Parisiowa sɨnɨ awí eaárɨnɨŋáná Jisaso yarɨŋɨ́ bɨ nɨwirɨ 42re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kiraiso, ámá arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨgɨ́o nánɨ segɨ́ dɨŋɨ́ arɨrerɨnɨ? Niaíwɨ́ goyáorɨnɨ yaiwiarɨŋoɨ?” urɨ́agɨ awa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Negɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Depitomɨ xiáworɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 43o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kiraiso sa Depitomɨ xiáwo eŋánáyɨ́, o kwíyɨ́ Gorɨxoyá tɨ́nɨ rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ́ná o nánɨ arɨge ‘Gɨ́ Ámɨnáorɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ re eaŋɨ́rɨnɨ, 44‘Ámɨná Gorɨxo gɨ́ Ámɨnáomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ tɨ́nɨ mɨxɨ́ imónɨgɨ́áyo xopɨrárɨ́ rɨwiimɨ́aé nánɨ gɨ́ wé náúmɨ dánɨ ŋweaɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.’ nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ? 45Depito Kiraiso, arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨgɨ́o nánɨ ‘Gɨ́ Ámɨnáorɨnɨ.’ rɨŋɨ́yɨ́ arɨge nerɨ ámɨ xegɨ́ xiáwo imónɨnɨ?” nurɨrɨ awa re oyaiwípoyɨnɨrɨ “Kiraiso Depitomɨ xiáwo imónɨŋagɨ aiwɨ seáyɨ e múrónɨŋagɨ nánɨ Gorɨxomɨ xewaxorɨ́anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ e uráná 46ámá ayɨ́ nɨ́nɨ “Kiraiso, ámá arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́o sa Depitomɨ xiáworɨnɨ.” nɨyaiwiro nánɨ wíyɨ́yá nɨwiápɨ́nɨmearɨ murɨpaxɨ́ wimónɨ́agɨ ámɨ íná dánɨ yarɨŋɨ́ bɨ mɨwigɨ́awixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index