Formulário de pesquisa

Taitaso 1

1Poronɨ —Nionɨ Gorɨxoyá xɨnáínɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Jisasɨ Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Ayɨ́ Gorɨxo ámá nionɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ yagɨ́yɨ́ xɨ́omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ —Apɨ ámá Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨróná epaxɨ́pɨ nánɨpɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjɨ́á imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. 2-3Nionɨ dɨŋɨ́ re nɨyaiwirɨ wikwɨ́moŋɨnɨ, “Ámá Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ wí manɨ́nɨ́ anɨŋɨ́ ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ sɨxɨ́ umímonɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nɨwikwɨ́morɨ́ná wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ apɨ, ayɨ́ Gorɨxo —O yapɨ́ wí rɨpaxomanɨ. O amɨpí wí sɨnɨ mimɨxárɨŋɨ́mɨ dánɨ re rárɨŋɨ́pɨrɨnɨ, “Dɨŋɨ́ nɨkwɨ́ropɨ́rɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” rárɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Xewanɨŋo rárɨŋíná imónáná ámá xwɨyɨ́á xɨ́oyá wáɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ nurowárénapɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ xwɨyɨ́á apɨ sɨŋánɨ wɨ́á ónɨŋɨ́rɨnɨ. Xwɨyɨ́á apɨ Gorɨxo —O yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. O nionɨ xwɨyɨ́á apɨ ámáyo wáɨ́ urɨmemɨ́a nánɨ “Apɨ Poromɨ ɨ́ánɨŋɨ́ wiepɨ́xɨ́niasíɨmɨgɨnɨ.” rárɨŋɨ́rɨnɨ. 4Nionɨ Taitasoxɨ —Joxɨ dɨŋɨ́ nene ɨkwɨ́roŋwápa ɨkwɨ́roŋoxɨ eŋagɨ nánɨ gɨ́ niaíwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋoxɨrɨnɨ. Joxɨ nánɨ payɨ́ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. Negɨ́ ápo Gorɨxo tɨ́nɨ Kiraisɨ Jisaso —O nene yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́orɨnɨ. O tɨ́nɨ awaú wá rɨwianɨri joxɨ nɨwayɨrónɨrɨ ŋwearɨ nánɨ simɨxɨri oépiyɨ.

Ámá Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweapaxɨ́imónɨpɨ́rɨ́áwa nánɨrɨnɨ.

5Ayɨ́ joxɨ rɨpɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ pɨrɨŋwɨ́ yoɨ́ Kɨritɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ rɨwárɨŋárɨnɨ. Nionɨ sɨnɨ píránɨŋɨ́ wé mɨroárɨ́ápɨ joxɨ wé roárɨrɨ nionɨ rɨrárɨŋápa aŋɨ́ gɨpɨ gɨpɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ ŋweagɨ́ápimɨ ámá wí wipeŋweapɨ́rɨ́a nánɨ urɨ́pearɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ e rɨwárɨŋárɨnɨ. 6Ámá wo nánɨ “Omɨ orɨ́peámɨnɨ.” nɨyaiwirɨ́ná “Apɨ apɨ e imónɨŋorɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ sɨŋwɨ́ wɨnaxɨ́dɨ́ɨrɨxɨnɨ. Ámá wí xwɨyɨ́á mumeárɨpaxo eŋagɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ apɨxɨ́ ná wínɨ meaŋo eŋagɨ wɨnɨrɨ xegɨ́ niaíwɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro ámá wí xwɨyɨ́á re umearɨpaxɨ́ mimónɨpa ero, “Ayɨ́ rɨkɨkɨrɨ́ó nero aríkwɨ́kwɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” umearɨpaxɨ́ mimónɨpa ero eŋagɨ́a sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ nerɨ́náyɨ́, ananɨ rɨ́peáɨrɨxɨnɨ. 7Taitasoxɨnɨ, ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweagɨ́áwa Gorɨxoyá bosɨwowánɨŋɨ́ nimónɨro umeiarɨgɨ́áwa eŋagɨ nánɨ ámá wí awamɨ xwɨyɨ́á mumearɨpaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨnɨ mɨxɨ́dɨnɨpa ero aŋɨ́nɨ wikɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ mɨwónɨpa ero iniɨgɨ́ papɨkɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ sɨ́mɨ́ mɨxeadɨ́pénɨpa ero mɨxɨ́ mípepa ero “Amɨpí apɨ nionɨ meapaxɨ́rɨnɨ.” nɨyaiwiro ɨ́wɨ́ urápanɨro nánɨ mepa ero éɨ́rɨxɨnɨ. 8Apɨ apɨ e mepa neróná ámá aŋɨ́ mɨdáŋɨ́yo aiwá míraŋɨ́ ero ámáyo naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ owiianeyɨnɨro íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí wiro dɨŋɨ́ ɨ́á xɨrɨgɨ́áyɨ́ nimónɨrɨ ero xɨxenɨ imónɨŋɨ́pɨnɨ ero sɨyikwɨ́ mínɨgɨ́áyɨ́ imónɨro nɨpɨ́reánɨrɨ ero éɨ́rɨxɨnɨ. 9Ámá xwɨyɨ́á eŋwɨpénɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ pɨ́rɨ́ rakímɨ́ yarɨgɨ́áyo apimɨ dánɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ wirɨ wigɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ rarɨgɨ́ápimɨ xopɨrárɨ́ wirɨ epaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ xwɨyɨ́á dɨŋɨ́ ŋwɨrárɨpaxɨ́ none ámáyo uréwapɨyarɨŋwápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋɨ́pɨ enɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.

Mimónɨ́ uréwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.

10Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Ámá apɨ apɨ imónɨgɨ́áyonɨ urɨ́peáɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá “Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo uréwapɨyarɨŋá wonɨ imónɨ́ɨmɨgɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́áyɨ́ obaxɨ́ ayɨ́ waumɨ́niɨ́ ero surɨ́má xwɨyɨ́á rɨŋwanɨrɨ ámáyo yapɨ́ wíwapɨyanɨro urɨro yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ámá e yarɨgɨ́áyɨ́ obaxɨ́ re rarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ, “ ‘Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ ouxɨ́dɨmɨnɨ.’ nɨwimónɨrɨ́ná Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ aí iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó nɨwákwínɨrɨ́ná ayɨ́ aŋɨpaxɨ́ epaxɨ́rɨnɨ.” rarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. 11Ayɨ́ wayá amɨpí ɨ́wɨ́ ourápaneyɨnɨro muréwapɨyipaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ uréwapɨyarɨgɨ́ápimɨ dánɨ ámá wíyɨ́yá sɨ́wí niaíwɨ́ aí tɨ́nɨ rɨxa ayagwɨ́ ayónárɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ wigɨ́ uréwapɨyarɨgɨ́ápɨ xe uréwapɨyípoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpaxɨ́ imónɨŋwɨnɨ. Sa pɨ́roárɨpaxɨ́ imónɨŋwɨnɨ. 12Eŋíná wiwanɨŋɨ́yɨ́yá Kɨritɨyɨ́ wo —O wigɨ́yɨ́ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moŋɨ́yɨ́ worɨnɨ. O re nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ, “Kɨritɨyɨ́ anɨŋɨ́ yapɨ́ rɨmearɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Sɨ́wí sayɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Aiwá ímɨ́ tɨ́nɨ nɨro rɨ́wɨ́ sɨwɨ́á yiro yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” 13E nɨrɨrɨ eaŋɨ́pɨ nepa rɨnɨnɨ. Ayɨnánɨ mimónɨ́ uréwapɨyarɨgɨ́áyo mɨxɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ arɨ́á óɨ́yo dánɨ urɨ́ɨrɨxɨnɨ. Ayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná samɨŋɨ́ wegɨ́ápɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ eámɨxɨnɨro 14Judayɨ́yá pɨyɨŋɨ́ ikayɨ́wɨ́pɨ nánɨ arɨ́á ókiarɨ́ mɨmónɨpa ero ámá xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ mamogɨ́áyɨ́ sekaxɨ́ rarɨgɨ́ápɨ arɨ́á mɨwipa ero epɨ́rɨ nánɨ mɨxɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ urɨ́ɨrɨxɨnɨ. 15Ámá íkwɨráɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ amɨpí apia nɨ́nɨ nánɨ “Wé sɨ́á neayɨkínɨpaxɨ́manɨ.” yaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. E yaiwiarɨŋagɨ́a aí ámá íkwɨráɨ́nɨŋɨ́ nimónɨro Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa yarɨgɨ́áyɨ́ amɨpí apia nɨ́nɨ nánɨ “Wé sɨ́á neayɨkínɨpaxɨ́rɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. Wigɨ́ dɨŋɨ́ sɨpɨ́wɨ́ imónɨrɨ erɨ dɨŋɨ́ nɨyaikirorɨ́ná “Apɨ piaxɨ́ eánɨpaxɨ́ranɨ? Meánɨpaxɨ́ranɨ?” moarɨgɨ́ápɨ sɨ́á uyɨkínɨrɨ erɨ eŋagɨ nánɨ e yaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. 16Ayɨ́ maŋɨ́pámɨ dánɨnɨ waropárɨ́ ninɨróná re rarɨgɨ́árɨnɨ, “Nene Gorɨxo nánɨ dɨŋɨ́ moŋwaénerɨnɨ.” nɨrɨro aiwɨ wigɨ́ yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ waropárɨ́ rénɨŋɨ́ inarɨgɨ́árɨnɨ, “O nánɨ wí dɨŋɨ́ moŋwaénemanɨ.” rarɨgɨ́árɨnɨ. Wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ Gorɨxo xwɨrɨ́á winɨrɨ omɨ aríkwɨ́kwɨ́ wiro naŋɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ bɨ epaxɨ́ mimónɨpa ero eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index