Formulário de pesquisa

Piɛr e lɛl krɛkrɛ yony ɛm 2:1

Low yɛgm ɛsɛl ayadŋu

1Lɛgŋ sig ɛm a, kokoba ↄb ɛsɛl ayadŋu ok ↄkm Israɛl eyŋ ecʼaraŋn. Ɔny ecʼaraŋn a yɛji, low yɛgm ɛsɛl ayadŋu bʼow anŋ. -Li bʼow mɛwl ɛm -lʼok ↄny wus ów yadŋ eci yɛgm ɛm, ɛtŋ -li bʼow -nʼim toŋ -lʼɛgbr Es Ɛw Ɛs a eke sↄg ɛl a yɛji. Nɛnɛ anake -li bʼow -lʼɛsŋ es abur ow kpru ŋuŋn ɛl a.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index