Formulário de pesquisa

Romanos 8:32

32Ee Tyꞌo̱o̱tsꞌom tîcwañomꞌm Jnaaⁿ, tquiaaⁿ na tueꞌ juu cwentaaya. Ndoꞌ na luaaꞌ sꞌaaⁿ, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na mati nñequiaaⁿ na nntoꞌño̱o̱ⁿya chaꞌtso nnom na macaⁿnaꞌ jaa chaꞌxjeⁿ mañequiaaⁿ na tseixmaⁿ Jnaaⁿ.

Ñʼoom xco na tqueⁿ tyʼo̱o̱tsʼom cantxja ʼnaaʼ Jesucristo

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index