Formulário de pesquisa

Matáyo 19:16

Owụ́phɨṛangá bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ne ní

(Lúrú kpá Márɨko 10:17-31, Lúka 18:18-30)

16Nda née ní, zɨ́ ngíti owụ́phɨṛangá ógụné ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, bɨlámá ledre bɨ máídí méngị a gɨ ro zɨ́ma ndíki trịdrị bɨ za fí ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index