Formulário de pesquisa

Aposolo 28:23

23To enali kana mone melelete ana kana'alo babu bona'i ete Polu nohina nonugu li nupa hi'ahana. Etehi hapi fito Polu kaga hapa hapa'a lu epiba lu epiba huto nohigo buto yege limi foloto sinihi gi'ehina. To ai ana huto Hu'mamofihi Kapo'amu kaga'a le'mo bati huto lu epi'ehina. To ai kaga koyapa'i lu huto huse bomagi hiti to Moseu hiti fayahi keye'ahanamofihi lu yege ho epi'ehina. To ya'ma kaga'atu enele'mo amuya moloto komopa'ani li keta mehuse hinogo Yesutoga komopa'ani emite minalabe luto lu'ehina yabe.

KA LAMANAꞌA Monoꞌi Lu Mu Tifiꞌehina Ka Yabe

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index