Formulário de pesquisa

EXODUS 15:25

25Mosi nih semse ngâi tak hen LALPA sinah thla a cham le, LALPA nih thing ṭeng a muhtir le, chu chu tî lakah a lawnh le; tî chu din ding â tawng rawh.

Chunah chun LALPA nih an zûl ding hen dân a pêk na, chunah chun anmah a nik na mi khawm asi.

Bawm Common Language Bible Version

This translation, was published by the Bangladesh Bible Society in 2004 ©BBS 2004

More Info | Version Index