Formulário de pesquisa

1 Tesalonicenses 2:8

8Jaska wakin matu bechipaikin Diosun kakape yusin benimai matuwen nuijaidai kaxakatsis iki jaska shinain en matu mawaxunkeanimaki. Jaskawen taea ana jabias matukidi shinankin matu medabewanun, iwanan, jamapai betsa nun matu axunkatsis ikaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index