Formulário de pesquisa

SALMOS 30

Chuíicarij tyaj jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Tavástaraꞌ

Chuíicarij. Jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj matɨꞌɨj tyámuaꞌ tyeetyátoonyij ɨ tyeyúuj. David tɨ jaꞌaꞌrij

1Tavástaraꞌ, nyáaj nu muéetzij tyíꞌmuatzojtziꞌreꞌ

jiꞌnye muáaj paj naatáꞌ nyej nyij nyaxáahuaj séjreꞌej,

jiꞌnye muáaj paj quee tyuꞌtáꞌ

mej mij aꞌɨ́ɨmaj naatyáxaahuataj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

2Tavástaraꞌ, nyaj Dios,

muéetzij nu muaatáhuaviiriꞌ paj naatáhuɨɨreꞌen, muáaj pej pij tyináahuaj,

3muáaj, Tavástaraꞌ, muáaj paj náahuɨɨ nyej nyij quee huámuɨꞌnyij,

júuricamej paj naatáꞌ, pajta nyajapuáj huatanyúj nyej nyij quee huámuɨꞌnyij.

4Muaꞌaj, mu siaj tyámuaꞌ een ɨ Tavástaraꞌ jimi, ¡siataꞌaj jimi tyuꞌtáchuiicaj!,

¡siajta tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ tɨ naa een ɨ tɨ jɨn ántyapuaj!

5Jiꞌnye capu aꞌchu áꞌtyeeren ɨ tɨ jɨn nyúꞌcamuɨꞌ,

ajta ɨ tɨ jɨn tyámuaꞌ naa tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ, jusén pu jɨn séejreꞌ.

Tɨpuaꞌaj tɨ́caꞌ tyátayiinyaꞌaj,

íiyaꞌ tu tyijtá tatyámuaꞌveꞌej táꞌjuꞌun.

6Aꞌyaa pu nyéetzij nyaꞌaxcaj tɨquee tyiꞌtɨ́j jeꞌej nyoorej, nyajta aꞌyan tyiꞌriáꞌmuaꞌaj tɨjɨn:

“Capu cheꞌ aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jeꞌej nyaꞌuurej.”

7Pajta muáaj, Tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ paj jɨn tyámuaꞌ tyitatáꞌcaa

muáaj paj períj tyámuaꞌ náaꞌuuriajcaꞌaj aꞌájna joꞌtɨj tyámuaꞌ tyejéꞌeen,

ajta patɨꞌɨj quee cheꞌ nyahuɨɨriaꞌcaꞌaj

aꞌɨ́jna ɨ tɨ tzɨ́ɨnyiꞌreꞌ pu nyojoꞌrɨej.

8Tavástaraꞌ, muéetzij jimi nu huatyényuusij,

Tavástaraꞌ, muéetzij jimi nu jéehua jahuoo.

9¿Tyiꞌtanyí jeꞌej tyúumueꞌtɨj tɨpuaꞌaj nyáaj náamuɨꞌnyij,

nusu tɨpuaꞌaj nyéetzij manaꞌváꞌnaj?

¡Capu ɨꞌríj tɨ ɨ chuéj tɨ muɨɨnyíj tyimuaatatyójtziꞌreꞌen

nusu tɨ jaataxáj ɨ paj jɨn naa een!

10Tavástaraꞌ, náanamuaj pajta nyéetzij náꞌancuꞌvaxɨꞌ,

Tavástaraꞌ, ¡naatáhuɨɨreꞌ!

11Paj puꞌríj naatáꞌ nyaj aꞌɨ́jna jɨn huatányetyamuaꞌveꞌen ɨ nyaj jɨn nyaxaamuɨjrityaꞌcaꞌaj;

papuꞌríj néijmiꞌi tyinyacáaꞌriꞌriꞌ ɨ nyaj jɨn nyaxaamujrityeꞌ

pajta aꞌɨ́j tyinatyéechejtye ɨ nyaj jɨn tyúꞌyeꞌesten.

12Aꞌɨ́j nu jɨn Tavástaraꞌ nyaj Dios,

capu ɨꞌríj nyaj quee aveꞌnyuucaꞌan,

¡aꞌ jimi nu tyuꞌtáchuiicaj

nyajta aꞌnáj tɨnaꞌaj tyimuaatatyójtziꞌreꞌej!