Formulário de pesquisa

Matthew 26

Pen. xxvj.

Bwriad yr Offeiriait yn erbyn Christ. Ef yn escuso Mair Magdalen. Ordinat Swper yr Arglwydd. Gwendit y discipulon. Brad Iuddas. Y cleddyf. Can i Chirst y ’alw y un yn vap Dew, y barnwyt ef yn deilwng o angae. Petr yn ymwady, ac yn edifarhay.

Yr Euangel y Sul nesaf o vlayn y Pasc.

1AC e ddarvu, gwedy i’r Iesu ’orphen y gairie hyn oll, ef a ddyvot wrth ei ddiscipulon, 2Chwi wydddoch, mae o * vewn y ddauddydd y mae ’r Pasc a’ Map y dyn a roddir y’w groci. 3Yno ydd ymgynnullawdd yr Archoffeiriait a’r Scrivennyddion, a’ * Henyddion y popul i nauadd yr Archoffeiriat, a elwit Caiaphas 4ac a ymgyggoresont py vodd y dalient yr Iesu trwy vrad, a’ ei ladd. 5Eithyr wynt a ddywetsont, Nyd ar yr ’wyl, rac bod cynnwrf ym‐plith y * popul. 6Ac val ydd oedd yr Iesu ym‐Bethania yn-tuy Simon ’ohanglaf, 7e ddaeth ataw wreic, ac gyd a hi vlwch o irait gwerthvawr, ac ei tywalldawdd ar ei benn, ac ef yn eistedd * wrth y vort. 8A’ phan weles ei ddiscipulon, wy a sorasont, gan ddywedyt, Pa rait * y gollet hon? 9can ys ef al’esit gwerthy er irait hwn er l’awer, a’i roddi ef ir tlotion. 10A’r Iesu a wybu, ac a ddyvot wrthwynt, Paam ydd ych yn molesty yr wreic? can ys hi a weithiawdd weithret dda arnaf. 11Can ys y tlodion a gewch yn * wastat yn eich plith, a’ myvy ny’s cewch yn oystat gyd a chwi. 12Can ys lle y tywalltawdd hi yr irait hwn ar vyg‐corph, er mwyn * vy‐claddedigaeth hi gwnaeth. 13Yn wir ydywedaf wrthych, Pa le bynac y precether yr Euangel hon yn yr oll vyt, hyn yma hevyt a wnaeth hi, a venegir er coffa am denei, 14Yno yr aeth vn o’r dauddec, yr hwn a elwit Iudas Iscariot, at yr Archoffeiriait, 15ac a ddyvot vvrthynt, Pabeth a rowch i mi, a’ mi y rroddaf ef y‐chwy? Ac wy a’ osodesont iddaw * ddec arugain o ariant. 16Ac o hynny allan, y caisiawdd ef amser‐cyfaddas yw vradychy ef. 17Ac ar y dydd cyntaf o wyl y bara‐ croew, y discipulon a ddaethant at yr Iesu gan ddywedyt wrthaw, P’le y myny i ni paratoi iti y vwyta ’r Pasc? 18Ac yntef a ddyuot, Ewch ir dinas * at ryw vn, a dywedwch wrthaw, Yr athro a ddywait, Vy amser ys ydd agos, cyd a thi y cynhaliaf, y Pasc mi am discipulon. 19A’r discipulon a wnaethant mal y gorchmynesei ’r Iesu yddwynt, ac a paratoesont y Pasc. 20Ac gwedy ei mynet hi yn hwyr, ef a eisteddawdd i lawr gyd a’r dauddec. 21Ac mal ydd oeddent yn bwyta, y dywedawdd, Yn wir y doedaf wrthych, y bradycha vn o hanawch vyuy. 22Yno yr aethant yn * athrist dros ben, ac a ddechraesont bop‐vn ddywedyt wrthaw. Ac myvi Arglwydd? 23Ac ef a atepawdd ac a ddyvot, Yr hwn a drocha ei law gyd a mi yn y ddescil, hwn a’m bradycha. 24* Diau Map y dyn a gerdda, mal y mae yn ercrivenedic o hanaw, anid gwae ’r dyn hwnaw, trwy ’r hwn y bradycher Map y dyn: ys da vesei ir dyn hwnaw, pe na’s genesit erioet. 25Yno Iudas yr hwn y bradychawdd ef, a atepawdd ac a ddyvot, Ai myvi yw ef, * Athro? Ef a ddyvot wrthaw, Ty ei dywedaist. 26Ac val yr oeddynt yn bwyta, e gymerth yr Iesu ’r bara: a’ gwedy iddaw vendithiaw, ef ei torawdd, ac ei roddes ir discipulon, ac a ddyvot, Cymerwch, bwytewch: hwnn yw vy‐corph. 27Ac ef a gymerth y * cwpan, a’ gwedy iddo ddiolch, ef ei rhoddes yddynt, can ddywedyt, Yfwch oll o hwn. 28Can ys hwn yw vy‐gwaet * o’r testament Newydd, yr hwn a dywelltir tros lawer, er maddauant pechotae. 29Mi ddywedaf wrthych, nad yfwyf o hynn allan o’r ffrwyth hwn * y wynwydden yd y dydd hwnw, pan ydd yfwyf ef yn newydd gyd a chwi yn‐teyrnas vy‐Tad. 30A’ gwedy yddwynt canu psalm, ydd aethant allan i vonyth Olivar. 31Yno y dyvot yr Iesu yr wrthynt, Chwychwi oll a * rwystrir heno o’m pleit i: canys escrivenedic yw, Trawaf y bugail, a’ deveit y vagat a ’oyscerir. 32Eithyr gwedy ’r adgyvodwyf, ir af och blaen ir Galilea. 33Ac Petr atepawdd, ac a ddyvot wrthaw, Pe * rhan i bawp ac ymrwystro oth pleit ti, eto ni ’im rhwystrir i byth. 34Yr Iesu a ddyvot wrthaw, Yn wir y dywedaf wrthyt, mae yr nos hon, cyn * canu yr ceilioc, i’m gwedy deirgwaith. 35Petr a ddyvot wrthaw, Pe gorvyddei i mi varw gyd a thi, eto ny’th wadaf. Ar vn modd hefyt y dyvot yr oll ddiscipulon. 36Yno ydd aeth yr Iesu gyd ac wynt i van a elwit Gethsemane, ac a ddyvor wrth y discipulon. Eisteddwch yma, tra elwyf a gweddiaw accw. 37Ac ef a gymerth Petr, a’ dau‐vap Zebedeus ac a ddechreawdd * tristau, ac ymovidiaw yn tost. 38Yno y dyvot yr Iesu wrthynt, Trist iawn yw vy enait ys yd angae, Aroswch yma, a’ gwiliwch gyd a mi. 39Ac ef aeth ychydic pellach, ac a gwympodd ar ei wynep, ac y weddyawdd, can ddywedyt, * Vy‐Tad, a’s gellir, aed y cwpan hwn ywrthyf: na vyddet hagen, yn ol vy ewyllys i, anid yn ol dy ewyllys di. 40Yno y daeth at y discipulon, ac ei cafas wy yn cyscu, ac a ddyvot wrth Petr, Paam? a ny allech’ wiliaw vn awr gyd a mi? 41Gwiliwch, a’ gweddiwch rac eich my ned * ym‐provedigaeth: diau vot yr yspryt yn parat, eithyr y cnawt ys ydd ’wan. 42Ef aeth trachefn yr ailwaith ac a weddiawdd, can ddywedyt * Vy‐Tat, any’s gall y cwpan hwn vynet y wrthyf, eb orvod i mi ei yvet, byddet dy ewyllys. 43Ac ef a ddeuth, ac y cavas wy yn cyscu trachefyn: can ys ei llygait wy oedd drymion, 44Ac ef ei gadawodd wy ac aech ymaith drachefyn, ac a weddiawdd y trydedd waith, can ddywedyt yr vn gairiae. 45Yno y daeth ef at ei discipulon, ac a ddyvot wrthynt, Cuscwch bellach a’ gorphwyswch: nycha, mae’r awr wedy nesay, a’ Map y dyn a roddir yn‐dwylaw pechaturieit. 46Cyvodwch, awn: nycha, y mae geyr llaw yr hwn a’m bradycha. 47Ac ef eto yn dywedyt hyn, * nycha, Iudas, vn or dauddec yn dyvot a’ thorf vawr cyd a’ ef a chleddyvae a’ * ffynn, ywrth yr Archoffeiriait a’ henurieit y popul. 48A’ hwn aei bradychawdd ef, a royddesei arwydd yddynt, can ddywedyt, Pwy’n bynac a gysanwyf, hwnw ytyw, deliwch ef. 49Ac yn ebrwydd e ddaeth at yr Iesu, ac a ddyvot, * Henpych‐well Athro, ac ei cusanawdd. 50A’r Iesu a ddyvot wrthaw, Y * car y ba beth y daethost? Yno y deuthant ac y roesont ddwylo ar yr Iesu, ac ei daliesant. 51A’ * nycha, vn or ei oedd gyd a’r Iesu, a estennawdd ei law, ac a dynnawdd ei gleddyf, ac a drawawdd was yr Archoffeiriat, ac a dorawdd ei glust ymaith. 52Yno y dyvot yr Iesu wrthaw, Dod dy gleddyf yn ei le: can ys pawp a’r a gymerant gleddyf, a chleddyf eu collir. 53Ai wyti yn tybiet, na’s gallaf yr awrhon * weddiaw ar vy‐Tad, ac ef rydd i mi vwy na dauddec lleng o Angelion? 54Can hyny pa vodd y cyflawnir yr Scrythurae y ddyvvedant, y gorvydd * bot velly? 55Yn yr awr hono y dyvot yr Iesu wrth y durfa, Chwi a ddeuthoch allan megis at leitr a chleddyfae ac * a’ ffynn im dal i: ydd oeddwn baunydd yn eistedd ac yn dyscy’r popul yn y Templ yn eich plith ac ni’m daliesoch. 56A’ hyn oll awnaethpwyt, er cyflawny’r Scrythure ’r Prophwyti. Yno yr oll ddiscipulon ei gadasant, ac a + giliesant. 57Ac wynt a ddaliesant yr Iesu, ac aethant ac ef at Caiaphas yr Archoffeiriat, lle ydd edd yr * Scrivenyddion ar Henuriait wedy’r ymgascly yn‐cyt. 58Ac Petr y cynlynawdd ef o hirbell yd yn * llys yr Archoffeiriat, ac aeth y mewn, ac a eisteddawdd gyd a’r gweision i weled y diben. 59A’r Archoffeirieit a’r Henureit, a’r oll + gymmynva y geisiesont gaudestiolyeth yn erbyn yr Iesu, yw + ddody ef i angae. 60Ac ny’s + cawsant neb, ac er dyvot yno lawer gaudystion, ny chawsont chwaith. Ac o’r dywedd y deuth dau gau dystion, 61ac a ddywedesont, Hwn yma a ddyvot, Mi allaf * ddestcyw Templ Dduw, a’ hei adaillat mewn tri‐dievvarnot. 62Yno y cyfodes yr Archoffeiriat ac a ddyvot wrthaw, A atepy di ddim? Pa peth yvv pan vo rei hyn yn testolaethy yn dy erbyn? 63A’r Iesu a dawodd. Yno ydd atepawdd yr Archoffeiriat, ac a ddyvot wrthaw, Mi ath * dyngaf trwy’r Duw byw, ddywedyt o hanot i ni, a’s ti ywr Christ Map Duw. 64Yr Iesu a ddyvot wrthaw, Tu ei dywedeist; eithyr mi a ddywedaf wrthych, ar ol hynn y gwelwch Vap y dyn, yn eistedd ar ddeheu gallu Duvv, ac yn dawot yn wybrenae’r nef. 65Yno y * rhwygawdd yr Archoffeiriat ei ddillat, can ddywedyt, Ef a gablawdd: pa reit i ni mwy wrth testion? nycha, clywsoch y gabl ef. 66Peth dybygwch chwi? Wy a atepesant, can ddywedyt, Mae ef yn * auawc i angae. 67Yno y poeresont wy yn ei wynep, ac ei cer nodiesont: ac + eraill y trawsant ef a ei * gwiail, 68gan ddywedyt, Prophwyta i ni, Christ, pwy yw hwn ath trawodd? 69Petr oedd yn eistedd + hwnt yn y nauadd, ac a ddaeth + morwynic attaw, ac a ddyvot, Ac ydd oeddyt ti y gyd ac Iesu o’r Galilea. 70Ac ef a watawdd geyr ei bron wy oll, ac a ddyvot, Ny’s gwnn beth ddywedy. 71A’ phan aeth ef allan ir porth, y gwelawdd morvvynic arall ef, ac a ddyvot wrth yr ei oedd ynow, Ydd oedd hwnn hefyt gyd ac Iesu o Nazaret. 72A’ thrachefyn ef a’ wadawdd gan dyngu, Nyd adwaen i’r dyn. 73Ac ychydic gwedy, y deuth attaw ’rei oedd yn sefyll geyr llaw, ac a ddywedesont wrth Petr, Yn wir ydd * yw ti yn vn o hanwynt, can ys bot dy lediaith yn dy gyhoeddy. 74Yno y drechreawdd ef * ymregy, a’ thyngy, can ddyvvedyt, Nyd adwaen i’r dyn. Ac yn y man y canawdd y ceiliawc. 75Yno y cofiawdd Petr ’airie ’r Iesu yr hwn a ddywedesei wrthaw, Cyn canu yr ceilioc, tu a’m gwedy deirgwaith. Yno ydd aeth ef allan ac ydd wylawdd yn * dost.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index