Formulário de pesquisa

Matthew 27

Pen. xxvij.

Delifro Christ at Pilat. Iudas yn ymgrogy. Bot cyhoeddi Christ yn wirion gan y beirniat, ac er hyny ei groci ynghyfrwng llatron. Ef yn gweddiaw ar ucha y groc. Bot rhwygo ’r llen. Y cyrph meirw yn cyuodi. Ioseph yn claddu Christ. Gwylwyr yn cadw’r bedd.

1A’PHAN ddeuth y borae, ydd ymgyggorawdd yr oll Archoffeiriait a’ Henurieit y popul yn erbyn yr Iesu, er ei roddy i angae, 2ac aethant ymaith ac ef yn rhwym, ac ei rhoeant Pontius Pilatus y l’ywiawdr. 3Yno pan weles Iudas aei bradychawdd, ei * ady ef yn auawc, e vu edivar ganthaw, ac a dduc drachefn y dec arucain ariant ir Archoffeiriait, a’r Henurieit, 4gan ddywedyt, Pechais can vradychy gwaet gwirian. Wythae a ddywydesont, Peth yw hyny i ni? edrych ti. 5Ac wedy yddaw davly yr ariant yn y Templ, ef a ymadawodd, ac aeth, ac a ymgrogawdd. 6A’r Archoffeiriait a gymeresont yr ariant, ac a ddywedesont, Nyd cyfreithlawn i ni ei bwrw wy yn y Corban, can ys gwerth gwaet ytyw. 7A’ gwedy yddynt ymgydgyggori, wy brynesont ac wynt vaes y crochenydd i gladdy * pererinion. 8Ac am hyny y gelwir y maes hwnw Maes y gwaet yd y dydd heddyw. 9(Yno y cwplawyt yr hynn a ddywedpwyt trwy Ieremias y Prophwyt, y ddywait, Ac wynt a gymersont ddec ar ucain ariant, gwerth y gwerthedic, yr hwn a brynesont gan plant ’r Israel. 10Ac wynt eu roesont am vaes y crochenydd, megis y gossoddes yr Arglwydd ymy) 11A’r Iesu a safawdd geyr bron y * llywyawdr, a’r llywyawdr a ovynawdd yddo, can ddywedyt, Ai ti’r Brehin yr Iuddaeon? A’r Iesn a ddyvot wrthaw, tu ei dywedeist. 12A’ phan gyhuddwyt ef can yr Archoffeiwait ar Henurieit, nyd atepawdd ef ddim. 13Yno y dyvot Pilatus wrthaw, A ny chlywy veint o pethae y maent wy yn ei roi yn dy erbyn? 14Ac y nyd atepawdd ef yddo i vn gair, val y rryweddawdd y llywawdr yn vawr. 15Ac ar yr wyl hono ydd arverei y * llywiawdr ellwng ir popul vn carcharor yr hwn a vynnent. 16Yno ydd oedd ganthwynt garcharor honneit a elwit Barabbas. 17A’ gwedy yddynt ymgasclu yn‐cyt, Pilatus a ddyvot wrthynt, Pa vn avynwch i mi ellwng y chwi, Barabas ai Iesu yr hwn a elwir Christ? 18(canys ef a wyddiat yn dda mae o genvigen y roddesent ef. 19Ac ef yn eistedd ar yr ’orseddvainc, ei wraic a ddanvonawdd attaw gan ddywedyt, Na vit i ti awnelych ar gvvr cyfiawn hwnnw, can ys goddefais lawer heddyw mewn breuddwyddion o ei a chos.) 20A’r archoffeiriait a’r Henureit * ymlewydd awnaethent a’r bobl er mwyn govyn Barabbas, a’ cholli ’r Iesu. 21A’r llywyawdur a atepawdd, ac a ddyvot wrthynt, Pa vn o’r ddau a vynwch i mi ei ellwng ychwy? Wyntae a ddywetsant Barabbas. 22Pilatus a ddyvot wrthynt Peth awnaf ynte i Iesu yr hwn a elwir Christ? Wy oll a ddywedesont wrthaw, + Croger ef. 23Yno y dyvot y llywyawdur, An’d pa ddrwc y wnaeth ef? Yno y llefesont yn vwy, can ddywedyt, + Croger ef. 24Pan welawdd Pilatus na thycyei dim yddaw anid bot mwy o gynnwrf yn cody, ef a gymerth ddwfr, ac a’ olches ei ddwylaw geyr bronn y * popul, can ddywedyt, Gwirian wyf y wrth waet y cyfiawn hwnn, edrychwch-chwi arnoch. 25A’r oll popul a atepawdd ac a ddyvot, Bid y waet ef arnam ni ar ein plant. 26Ac val hynn y gellyngawdd ef Barabas yddynt, ac ef a * yscyrsiodd yr Iesu, ac y rhodes ef yw groci. 27Yno milwyr y llywiawdr a gymeresont yr Iesu ir dadlaeduy, ac a gynullesont attaw yr oll * gywdawt, 28ac ei dioscesont, ac roesant am danaw * huc coch, 29ac a blethesont coron ddrain ac ei dodesont ar ei benn, a’ chorsen yn ei law ddeheu, ac a blycesont ei glinie geir ei vron, ac ei gwatworesont, gan ddywedyt, + Henpych‐well Brenhin yr Iuddeon, 30ac wynt a boeresont arnaw, ac gymersont gorsen ac ei trawsont ar ei ben. 31A’ gwedy yddwynt ei watwary, wy ei * dioscesont ef o’r huc, ac ei gwiscesont ef aei ddillat ehun, ac aethant ac ef yw groci. 32Ac a’n hwy yn * mynet allan, eu cawsant ddyn o Cyren, a elwit Simon: a hwn a gompellasant i ddwyn y + groc ef. 33A’ phan ddaethan i le a elwit Golgotha, (ys ef yw hynny y Benglogva.) 34Wy roesont yddaw yw yfet vinegr yn gymyscedic a bystyl: a’ gwedy yddo ei * brovi, ny vynnawdd ef yvet. 35Ac wedy yddynt y grogy ef, wy ranesont ei ddillat, ac a vwriesont * goelbrenni, er cyflawny y peth, y ddywetpwyt trwy ’r Prophwyt, Wy a rannasant vy‐dillat yn eu plith, ac ar vy‐gwisc y bwriesont goelbren. 36Ac wy a eisteddesant ac ei gwiliesont ef yno. 37Ac ’osodesont hefyt vch ei benn ei achos yn escrivenedic Hvvn yvv Iesu y Brenhin yr Iudæon. 38Yno y crogwyt ddaw leitr y gyd ac ef, vn ar ddehau, ac arall ar aswy. 39A’r ei oedd yn mynet heibio, y caplesant ef, gan * ysgytwyt ei pennae, 40a’ dywedyt, Ti yr hwn a ddestrywi ’r Templ, ac ei adaily mewn tri‐die, cadw dy hun: a’s tu yw Map Duw, descen o groc. 41A’r vn modd yr Archoffeiriait y gwatworesont ef y gyd a’r Scrivenyddion, a’r Henurieit, a’r Pharisaieit gan ddywedyt. 42Ef a waredawdd eraill, ac nyd all ef y ymwared ehun: a’s Brenhin yr Israel yw ef, descennet yr awrhon * o groc, ac ni a gredwn ydd‐aw. 43Mae e yn ymddiriet yn‐Duw, rhyddhaet ef yr awrhon, a’s myn ef ei gahel: can ys ef a ddyvot, Map Dew ytwyf. 44Yr vn peth hefyt a * eidliwiesont ydd‐aw, y llatron, yr ei a grocesit gyd ac ef. 45Ac o’r chwechet awr, y bu tywyllwch ar yr oll ddaiar, yd y nawvet awr. 46Ac yn cylch y nawved awr y llefawdd yr Iesu a llef vchel, gan ddywedyt, Eli, Eli, lamasabachthani? ys ef yw, * Vy‐Duw, vy‐Duw, paam im gwrthodeist? 47A’r ei o’r sawl oedd yn sefyll yno, pan glywsont, a ddywedesont, Mae hwn yn galw ar Elias. 48Ac yn y van vn o hanynt o redawdd, ac a gymerth yspong ac ei llanwodd o vinegr, ac a ei dodes ar + gorsen, ac a roes iddaw yw yfet. 49Ereill a ddywesont, Gad iddo: edrychwn, a ddel Elias y waredy ef. 50Yno y llefawdd yr Iesu drachefyn a llef vchel, ac ef a vaddeuawdd yr yspryt. 51* A’ nycha, l’en y Templ a rwygwyd yn ddau, or cwr vcha yd yr isaf, a’r ddaear a grynawdd, a’r main a holltwyt, 52a’r beddae a ymogeresont, a’ llawer o gyrph y Sainct yr ei a gyscesent, a godesent, 53ac a ddaethant allan o’r beddae ar ol y gyfodiat ef, ac aethant y mewn ir dinas sanctaidd, ac a ymddangosesont i lawer. 54Pan weles y cann‐wriad, ar ei oedd gyd ac ef yn gwylied yr Iesu, y ddaiar yn cryny, a’r pethe awneythesit, wy ofnesont yn vawr, can ddywedyt, Yn wir Map Duw ytoedd hwn. 55Ac ydd oedd yno lawer o wragedd, yn edrych arnavv o bell, yr ei a gynlynesent yr Iesu o’r Galilea, gan * weini yddaw. 56Ym‐plith yr ei ydd oedd Mair Magdalen, a’ Mair mam Iaco ac Ioses, a’ mam plant Zebedeus.

57A’ gwedi y myned hi yn hwyr, y daeth gwr goludawc o Arimathaia, a’ ei enw Ioseph, yr hwn vesei yntef yn ddiscipul ir Iesu. 58Hwn aeth at Pilatus, ac archodd gorph yr Iesu. Yno y gorchymynawdd Pilatus bot roddy y corph. 59Ac velly y cymerth Ioseph y corph, ac ei * amdoes mewn llen lliein glan, 60ac ei dodes yn ei vonwent newydd, yr hwn a * drychesei ef mewn craic, ac a dreiglodd lech vawr * ar ddrws y vonwent, ac aeth ymaith. 61Ac ydd oedd Mair Vagdalen a’r Mair arall yn eystedd gyferbyn a’r bedd.

62A’r dydd dranoeth yn ol parotoat y Sabbath, yr ymgynullawdd yr Archoffeiriat a’r Pharisaieit at Pilatus, 63ac a ddywedesont, Arglwydd, e ddaw in cof ni ddywedyt o’r * twyllwr hwnw, ac ef etwa yn vyw, O vewn tri‐die y cyfodaf, 64gorchymyn gan hyny gadw y bedd yn ddilys yd y trydydd dydd, rac dyvot ei ddyscipulon o hyd nos a’ ei ladrata ef ffvvrd, a’ dywedyt wrth y popul, Ef a gyfododd o veirw: ac velly y bydd y * cyfeilorn dyweddaf yn waeth na’r cyntaf. 65Yno y dyvot Pilatus wrthyn, ymae genwch wyliadwriaeth: ewch, a’ diogelwch val y gwyddoch. 66Ac wy aethan, ac a ddiogelesant y bedd y gan y wiliadwriaeth, ac a inselieson y * llech.

Testament Newydd Salesbury - Argraffiad 1850

© Cymdeithas y Beibl 2017

© British and Foreign Bible Society 2017

More Info | Version Index