Formulário de pesquisa

Juan 21:12

12“Nay,” kagi ni Jesus, “méngan kitam dén.” Du alagad, éy mésanike side a mégpakelagip diya éng ti ésiya siya, da tukoy de dén a tu Panginoon siya.

Bigu a tipan: I mahusay a baheta para ta panahun tam

© 1979, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index