Formulário de pesquisa

Matthew 27:5

5Eyıt'à Zhıdàà sǫǫ̀mba Nǫ̀htsı̨kǫ̀-gocho goyayeèhde gà t'asį̀ı̨ dadèhdlì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index