Formulário de pesquisa

Maatoossa 8:25

25A kaalliyaawanttu aakko biide, gemi77ishuwaappe dentheeddino; hewaappe simmiide A, “Godaw, nuuni dhayeetto; nuuna ashshaarikkii” yaageeddino.

Dawro New Testament

Bible Society of Ethiopia © 2011

More Info | Version Index