Formulário de pesquisa

1 Timoti 1:19

19Alö go hamana hatagala noa has ba te ma katoemi ta ka te atei sile mulö te omina. A palabir u katun e atei siler a ka te omina, kaba nori e kato noa hase ren ba te kato homier a nihamana i taren.