Formulário de pesquisa

Luk 11:37

Hanei iam u tson hihatuts turu Lo nu Parisi

(Matiu 23:1-36, Mak 12:38-40)

37Poata te ranga hakapaia e Iesu, ba toa katun turu Parisi e ngö mena teien i luma i tanen te gi na nou uen. Be Iesu e na gumna tara kannou.