Formulário de pesquisa

Psalmi 37

Pavēli Tam Kungam savu ceļu

1Dāvida dziesma. Nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni, un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem! 2Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs un kā lapu zaļums tie novītīs. 3Ceri uz To Kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. 4Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas! 5Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs: 6Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. 7Esi kluss Tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu, neesi sašutis, ja kādam laimējas un ir sekmes, nedz arī par vīru, kas dara blēdības! 8Atmet dusmas un neļaujies bardzībai, neiekarsti niknumā, jo no tā ceļas tikai ļaunums! 9Ļaundari taču tiks izdeldēti, bet, kas gaida uz To Kungu, iemantos zemi. 10Vēl mazu brīdi - un bezdievīgā vairs nebūs. Tu raudzīsies uz viņa vietu, bet viņa tur vairs nesaskatīsi. 11Bet lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam. 12Bezdievīgais gan glūn savā ļaunumā uz taisno un griež zobus pret viņu, 13bet Tas Kungs par viņu smejas, jo Viņš redz, ka viņa diena nāks. 14Gan bezdievji paceļ zobenu un uzvelk savu stopu, lai satriektu grūtdieņus un nabagus un nomaitātu taisnā ceļa gājējus, 15bet viņu zobens dursies viņu pašu sirdī, un viņu stops salūzīs. 16Labāk būt taisnam ar mazumu nekā būt bezdievim un dzīvot pilnībā, 17jo bezdievīgo elkonis tiks salauzts, bet tas, kas uztur taisnos, ir Tas Kungs. 18Tas Kungs zina sirdsšķīsto dienas, un viņu mantojums pastāv mūžīgi. 19Tie neiekļūs kaunā ļaunā dienā, un bada laikā tie būs paēduši. 20Bet bezdievīgais iznīks, un tie, kas To Kungu ienīst, būs kā salmi ceplī, kā dūmi tie zudīs un izgaisīs. 21Bezdievīgais ņem uz parāda un neatdod, bet taisnais ir žēlsirdīgs un devīgs. 22Tā Kunga svētītie iemantos zemi, bet, kurus Viņš nolād, tie tiks izdeldēti. 23Tas Kungs dara drošus vīra soļus, un Viņam ir prieks par viņa ceļu. 24Kad viņš klūp, tas tomēr nenokrīt pilnīgi zemē, jo Tas Kungs tur viņa roku. 25Es biju jauns un kļuvu vecs, bet nekad es neredzēju taisno atstātu, nedz arī viņa bērnus lūdzam maizi. 26Viņš vienmēr iežēlojas un aizdod, un arī no viņa pēcnācēju cilts nāk svētība. 27Turies tālu no ļauna un dari labu, tad tu pastāvēsi mūžīgi, 28jo Tas Kungs mīl taisnu tiesu un Savus ticīgos neatstāj postā, tos nemitīgi aprūpēdams. Bet, kas atkrīt, tiek izdeldēts uz mūžiem, un bezdievīgo dzimums iznīkst. 29Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi. 30Taisnā mute pauž gudrību, un viņa mēle runā taisnību. 31Viņš glabā sirdī sava Dieva likumu, un viņa soļi neļodzās. 32Bezdievīgais uzglūn taisnajam un meklē viņu nokaut. 33Bet Tas Kungs viņu nepamet bezdievīgā varā un nepazudina viņu, kad to tiesā. 34Gaidi uz To Kungu un nenovērsies no Viņa ceļa, tad Viņš tevi pacels, ka tu atgūsi savu zemi un ar gandarījumu redzēsi, ka bezdievīgie tiks izdeldēti! 35Es redzēju kādu bezdievi darām varasdarbus un kuplojam kā Libanona ciedra koku, 36bet, kad es atkal gāju garām, viņa vairs nebija, un, kad es viņu meklēju, es to vairs neatradu. 37Glabā skaidru sirdi un dzenies pēc taisnības, jo miera cilvēkam beidzot labi klāsies. 38Bet grēcinieki visi kopā iznīks, un bezdievīgo pēcnācēji tiks izdeldēti. 39Taisnajiem nāk palīdzība no Tā Kunga, Viņš ir viņu patvērums bēdu laikā. 40Tas Kungs viņiem palīdz un tos izglābj, Viņš tos izglābj no bezdievīgo rokas un sargā tos, jo tie paļaujas uz Viņu.

1965. gada Bībeles izdevuma revidētais teksts

© Latvijas Bībeles biedrība, 1997, © Britu un ārzemju Bībeles biedrība, 1965

© Latvian Bible Society, 1997, © British and Foreign Bible Society, 1965

More Info | Version Index