Formulário de pesquisa

1 Corintios 14:34

34yachjin ne, mijí rë xi cojo na cuichja na hya xi tjin tangun ngayaan yungun ta, tsëhë xi tsajin cahndë́ xi cuichja na. Xi meje rë ne, catiyuju na ngahma gubiernu rë xihin rë na, sacuatjin vitexa ley rë Nina.