Formulário de pesquisa

1 Corintios 6:2

2¿Há hyuun xi cuechú nixtin xi ngayaan xuta ladu rë Nina nichuvan xuta ngasunhndë cojo cjuatacun rë me? Hane sa xi ngayun cuatjin nichuvun xuta ngasunhndë ne, ¿há maji nichuvun ngu jyë́ lihndi quihndë ni?