Formulário de pesquisa

Hacutjin Casahmi Apóstol 18:24

Quiji Apolos nandya Efeso cojo nandya Corinto

24Ngajan nandya Efeso ne, cafehe ngu xuta tjë rë Israel xi hmí rë Apolos. Nangui rë me ne, Alejandría. Jemu ndaja tsichihin me cjua xi chja me, hacuaha jemu vëë me tsëhë cjua rë xujun rë Nina.