Formulário de pesquisa

Apocalipsis 15

Yatu ángel xi siutsja cjuacjintacun

1Hya xi camá ne, cahvë ngajan ngahnga ngu nga sen cjuarcun xi jemu fircun naja. Cahvë yatu ángel cojo yatu cjuacjintacun. Hane cojo cjuacjintacun jan ne, cuijnetaha cjuañihi xi cumá ta, sejyu cjuacjan rë Nina.

2Hacuaha cahvë sacuaha ngu ndachacun hasen sacuaha hasen ndyojo tsin, hane tsejen sacuaha tecjan cojo ndihi. Hane ngajan hinchacun xuta xi cacaa rë me quiji xcun tsëhë chu chojyihi cojo xcusun ru cojo xqui rë ñihi ru. Secun me cojo arpa xi cafahatsja me tsëhë Nina. 3Me vëhë ne, së me sun xi tsëhë Moisés, me xi casahmi xa rë Nina hane hacuaha tsëhë Tsánga. Cuitjin fi cjua rë:

Jemu má nihñu xa, jemu fircun niji tsëhë.

Nai niji ngayun. Ngayun, tsajin mé xi maji nihñu.

Quixi nújun, hacuaha chichihin ndiya nuju.

Ngayun vitexun jinguyëjë ni nación.

4¿Yo xi tsacjuiin nuju, tatá? Tsajin yo.

Yëjë ni me sahmi jyë sahmi hnga me yun ta tsëhë xi ngu ni ngayun xi tyjahi cjuatacun nuju.

Vëhë xi yëjë ni nación cuinduva cuiticja xcun nuju tsëhë xi cumatsejen ndaja xa cjuaquixi nuju.

5Hya xi camá xi cavatju vihi ne, cavutsejen nga ngahnga ne, hane tixaha hiscan cahndë́ rcun rë ndihya tsjian rë Nina hiscan hincha acuerdu xi camá cojo Nina. 6Hane tsëhë ngajan ne, cavetju yatu ángel xi cuacun jan xi siutsja me xa rë yatu cjuacjintacun xi cumá. Ángel jan ne, yaja tsjian rë nachjun ndaja xi ndaja tyjahi. Hacuaha tjihñucja ndanisin rë cojo cinturón tsëhë oro. 7Ngajan xi ngu xi quicun jan xi ñuju má ne, casua rë yatu ángel xi cuacun jan ngu ngu tyucu rë oro xi ndaja teya. Hane tyucu jan ne, quitsë rë cojo cjuacjan rë Nina, Nina xi tacun cuaha me yëjë nu yëjë nixtin. 8Hane ndihya tsjian rë Nina jan ne, catsë rë cojo nihndi xi nduva tsëhë cjuahasen rë Nina xi seti cojo ngahñu rë me. Cuatjin camá xi tsajin yo ma visehen ngajan hisca xi cuijnetaha nixtin rë cjuañihi xi yahatsja yatu ángel jan.

Tyucu xi hincha cjuacjan rë Nina