Formulário de pesquisa

Mãteo 27:17

17tu yãy tu nũ'nãhã Gohenanok pet tu', ha Pinat te tikmũ'ũn yĩkopit, hu:

—'Ãxop tep-tep putup? Piyã' mũn 'ãte' xut'ax? 'Ok pe Mahamax xut'ax, 'ok pe Yeyox xut'ax? Yã' xuxet'ax nõy Kunnix. Kaxĩy.

Topa Yõg Tappet

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index