Formulário de pesquisa

LUCAS 3:23

Ja ja̱a̱ꞌdyɨ pøn jaty ja Jesús tyeetyꞌa̱pɨp

23Eeꞌpxma̱jkɨn ja Jesús wyɨnaty ja yjumøjt ku ja tyunk ja tjøpwa̱ꞌjkɨyɨɨꞌñ. Nømdɨp ɨdøꞌøn jøts ku ja teedyɨ ja José. Jøts ja José tteetyꞌaty ja Elí,