Formulário de pesquisa

Kolose 3:16

16La merera la valolo te Kraist ge mahuli oilo te la tia mutou, amuto ge sau tolea mai la vuliti. Amuto ge vimari baololi le amutou la mari te Kraist ale tikumu, ge vitovo baololi tai le amutou mai ele la merera tetala ale sesele. Taritigi pepeho tai veia amuto ge bau bibibi la bilalau la lotu, ge vaisale La Tahalo Uru ovola, la sagegela uru ge oio te la tia mutou mai ele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index