Formulário de pesquisa

NÚMEROS 2:34

34Huajca nopa israelitame quichijque nochi senquistoc quen TOTECO quinahuatijtoya Moisés. Huan sesen hueyi familia quiquetzque ininchaj tlen yoyomitl iica ibandera campa quinilhuijtoyaj. Huan quema quistejque, motecpantiyajque huan nejnenque sesen hueyi familia senquistoc quen TOTECO quinahuatijtoya Moisés.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index