Formulário de pesquisa

กาลาเทีย 1:12

12ข้าพเจ้า​บ่เกย​ฮับ​ข่าวดี​นี้​จาก​ใผ กับ​บ่มี​ใผ​คน​ใด​สอน​ข้าพเจ้า แต่​พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ผู้​เยียะ​หื้อ​ข้าพเจ้า​ฮู้