Formulário de pesquisa

ยากอบ 2

บ่ดี​ลำเอียง

1ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตังหลาย ใน​ฐานะ​ตี้​หมู่​ต้าน​ได้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระเยซู​คริสต์ องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ตี้​ยิ่งใหญ่​ของ​เฮา ห้าม​ลำเอียง​เน่อ 2ถ้า​มี​คน​นึ่ง​ใส่​แหวน​คำ​แต่งตั๋ว​ดี​เข้า​มา​ใน​ตี้​จุมนุม​ของ​หมู่​ต้าน กับ​มี​แหม​คน​นึ่ง​เป๋น​คน​ตุ๊ก​แต่ง​ตั๋ว​ซุกฮุกซุกฮุ่ย​เข้า​มา​ตวย 3แล้ว​ต้าน​ก็​สนใจ๋​ก้า​คน​ตี้​แต่งตั๋ว​ดี อู้​กับ​เขา​ว่า “ขอ​เจิญ​ต้าน​นั่ง​ตี้​สบายๆ ตี้​นี่​เต๊อะ” แต่​อู้​กับ​คน​ตุ๊ก​ว่า “ยืน​อยู่​หั้น​เนาะ บ่อั้น​ก็​นั่ง​ตี้​ปื๊น​ฮิม​ตี๋น​เฮา​เพ้” 4ถ้า​เป๋น​จาอั้น หมู่​ต้าน​ก็​แบ่ง​จั๊น​วรรณะ​กั๋น​ใน​หมู่​ของ​ต้าน​เอง กับ​ตัดสิน​คน​อื่น​โดย​ใจ๊​กำ​กึ๊ด​ตี้​บ่ดี​ของ​ตั๋ว

5ปี้น้อง​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ฟัง​หื้อ​ดี​เน่อ พระเจ้า​เลือก​คน​ตุ๊ก​ใน​โลก​นี้​หื้อ​เป๋น​คน​ร่ำรวย​ใน​ความ​เจื้อ กับ​หื้อ​มา​ฮับ​ส่วนแบ่ง​ใน​แผ่นดิน​สวรรค์​ตี้​พระเจ้า​ได้​สัญญา​ไว้​ว่า​จะ​หื้อ​กับ​คน​ตี้​ฮัก​พระองค์​บ่ใจ้​กา 6แต่​หมู่​ต้าน​ดู​ถูก​ดู​แควน​คน​ตุ๊ก หมู่​คน​ร่ำรวย​บ่ใจ้​กา​ตี้​ค่ำ​ต้าน กับ​ลาก​ตั๋ว​ต้าน​ไป​ขึ้น​ศาล 7หมู่​เขา​นี้​บ่ใจ้​กา​ตี้​ดู​แควน​จื้อ​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​ของ​หมู่​ต้าน​ตวย

8ถ้า​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​ว่า “จง​ฮัก​เปื้อน​บ้าน​เหมือน​ฮัก​ตั๋ว​เก่า” หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​ถูก​แล้ว 9แต่​ถ้า​หมู่​ต้าน​ลำเอียง หมู่​ต้าน​ก็​เยียะ​บาป​กับ​ถูก​ตัดสิน​แล้ว​ว่า​หมู่​ต้าน​เป๋น​ผู้​ฝ่าฝืน​บท​บัญญัติ 10ย้อน​ว่า​ใผ​ตี้​ฮักษา​บท​บัญญัติ​ตึงหมด แต่​ผิด​ก้า​ข้อ​เดียว​เต้าอั้น ก็​ถือ​ว่า​เยียะ​ผิด​บท​บัญญัติ​ตึงหมด​ตวย 11ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ผู้​ตี้​อู้​ว่า “ห้าม​เป๋น​จู๊​ผัว​เมีย​เปิ้น” ก็​อู้​ว่า “ห้าม​ฆ่า​คน” ถ้า​หมู่​ต้าน​บ่ได้​เป๋น​จู๊​ผัวเมีย​เขา แต่​ได้​ฆ่า​คน ต้าน​ก็​ได้​เป๋น​ผู้​ฝ่าฝืน​บท​บัญญัติ​แล้ว 12จาอั้น​บ่ว่า​ต้าน​จะ​อู้​กาว่า​เยียะ​อะหยัง​ก็​หื้อ​จ๋ำ​เอา​ไว้​เต๊อะ​ว่า พระเจ้า​จะ​ตัดสิน​ลงโต้ษ​ต้าน​โดย​ใจ๊​บท​บัญญัติ​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​มี​อิสระ 13ย้อน​ว่า​เมื่อ​พระองค์​ตัดสิน​ลงโต้ษ พระองค์​จะ​บ่เมตต๋า​กับ​คน​ตี้​บ่เมตต๋า​กับ​คน​อื่น​ตวย แต่​ถ้า​คน​มี​เมตต๋า​กับ​คน​อื่น พระองค์​ก็​จะ​มี​เมตต๋า​กับ​เขา​เมื่อ​ตัดสิน​ลงโต้ษ

ความ​เจื้อ​ตี้​บ่เยียะ​ต๋าม​ก็​บ่มี​ประโยชน์

14ปี้น้อง​ตังหลาย มัน​บ่มี​ประโยชน์​อะหยัง​เลย​ถ้า​คน​นึ่ง​บอก​ว่า​เขา​มี​ความ​เจื้อ แต่​เขา​ก็​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม ความ​เจื้อ​นั้น​จะ​จ้วย​หื้อ​เขา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​กา 15ถ้า​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​บ่มี​เสื้อผ้า​กาว่า​บ่มี​อะหยัง​กิ๋น 16แล้ว​หมู่​ต้าน​คน​นึ่ง​อู้​ว่า “ขอ​พระเจ้า​ปั๋น​ปอน​ต้าน​หื้อ​อยู่​ดี​มี​สุข มี​ผ้า​ใส่​อบอุ่น กับ​อยู่​ดี​กิ๋น​ดี​เต๊อะ” แต่​ก็​บ่ได้​หื้อ​สิ่ง​ตี้​จ๋ำเป๋น​ใน​จีวิต​สำหรับ​เขา​เลย แล้ว​จะ​มี​ประโยชน์​อะหยัง 17ก็​เหมือน​กั๋น​กับ​เรื่อง​ความ​เจื้อ ถ้า​เจื้อ​อย่าง​เดียว​แต่​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม ความ​เจื้อ​นั้น​ก็​บ่มี​ประโยชน์​เลย

18แต่​บาง​คน​จะ​อู้​ว่า “ต้าน​มี​ความ​เจื้อ แต่​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​เป๋น​คน​เยียะ” ข้าพเจ้า​จะ​บอก​กับ​เขา​ว่า “ขอ​แสดง​หื้อ​ข้าพเจ้า​หัน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน​โดย​ก๋าน​บ่ต้อง​เยียะ​ต๋าม​กำ​ลอ แล้ว​ข้าพเจ้า​ก็​จะ​แสดง​ความ​เจื้อ​ของ​ข้าพเจ้า​โดย​ก๋าน​เยียะ​ต๋าม​หื้อ​ผ่อ​ตวย” 19ต้าน​เจื้อ​ว่า​พระเจ้า​มี​องค์​เดียว​ก็​ดี หมู่​ผี​ฮ้าย ​ก็​เจื้อ​เหมือน​กั๋น กับ​มัน​ก็​กั๋ว​จ๋น​ตั๋ว​สั่น​ถาบๆ ตวย 20คน​ง่าว​เหย ต้าน​ใค่​อยาก​หื้อ​ข้าพเจ้า​เยียะ​หื้อ​ฮู้​ก่อ ว่า​ความ​เจื้อ​ตี้​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​นั้น บ่มี​ประโยชน์​เลย 21ก็​หื้อ​ผ่อ​สิ่ง​ตี้​อับราฮัม​ป้ออุ๊ย​แม่หม่อน​ของ​เฮา​เยียะ​เต๊อะ คือ​ต้าน​ได้​ถวาย​ลูกบ่าว​คือ​อิสอัค​บน​แต้น​ปู่จา ก็​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ยอมฮับ​อับราฮัม​เป๋น​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 22หัน​ก่อ ความ​เจื้อ​กับ​ก๋าน​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ของ​อับราฮัม​ก็​ไป​ตวย​กั๋น จึง​เยียะ​หื้อ​ความ​เจื้อ​ของ​อับราฮัม​สมบูรณ์ 23ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า “อับราฮัม​เจื้อ​พระเจ้า แล้ว​ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​ต้าน ก็​เยียะ​หื้อ​พระเจ้า​ยอมฮับ​ว่า​ต้าน​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม” ย้อน​จาอี้ อับราฮัม​จึง​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​เปื้อน​ของ​พระเจ้า 24หัน​ก่อ​ว่า คน​ตี้​พระเจ้า​ยอมฮับ​ว่า​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​นั้น ก็​ย้อน​ก๋าน​เยียะ​ของ​เขา บ่ใจ้​มี​ก้า​ความ​เจื้อ​อย่าง​เดียว

25อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​นาง​ราหับ​แม่ญิง​ขาย​ตั๋ว พระเจ้า​ก็​ยอมฮับ​นาง​เป๋น​คน​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม​ย้อน​สิ่ง​ตี้​นาง​เยียะ คือ​ต๋อน​ตี้​นาง​หื้อ​ตี้​ย้าง​กับ​หมู่​ส่ง​ข่าว​จาว​ยิว กับ​จ้วย​หมู่​เขา​หื้อ​หนี​ไป​ตาง​อื่น 26ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น​กับ​ตั๋ว​ตี้​บ่มี​จิตวิญญาณ​นั้น​ต๋าย​แล้ว​จาใด ความ​เจื้อ​ตี้​บ่ได้​เยียะ​ตวย​ต๋าม​ก็​ต๋าย​แล้ว​จาอั้น