Formulário de pesquisa

Ex 35:19

19Eh nee wo' inkiyejaa' i kiso' taqe i k'amal b'eeh aj tiij, naa rukamaniik keh noq naa kianam i nukamaj panupaat i hin. Eh naa wo' kiyejaam i ruloq'laj so' i Aarón, je' wo' i kiso' rak'uun re' i naa rukamaniik keh noq naa kianam i nukamaj, inki Dios.