Formulário de pesquisa

Num 6

Re' i k'uhb'aal naa rukahniik chikinaah i naa kiq'asam kiib' chi je' Nazareo

1Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés: 2Re' hat cha q'or keh i aj Israel taqe i q'orik wili: Wila' re' jino'q i winaq, oon jino'q ixoq iraaj ruq'asam riib' chi kamanik reh i Dios chi je' jino'q Nazareo. 3Re' reh ma' nee ta rub'an chi nee ruk'ej reh i vino, taqe k'ahlaj ha', je' wo' hoq i ch'amlaj ha', eh ni xata re' riis i uuva neeruk'ej, ni xata naa ruk'uxum reh i uuva kore' xsik'arik, ni xata re' i najtir insik'arik. 4Eh nik' najtiil naa rub'anam chi je' Nazareo ma' naa ta ruk'uxum reh taqe i xa chib'ih jariik inkorjik ruuk' uuva ni xata re' i riij, ni xata re' naq' naa ruk'uxum. 5Eh ma' naa ta wo' ruyok'om i rismaal i naah, naa la' rukanaam chi naa ruk'ihiik. Konaa chik ruponiik i q'iij nik' najtiil xuq'at noq xkahnik chi je' Nazareo, noq xuq'asaj riib' reh i QaJaaw Dios, korehtaal i rub'an i xuq'or. 6Eh nik' najtiil naa ruwihiik chi je' re', ma' naa ta rujilim i koq riib' ruuk' jino'q i kamnaq. 7Atoob' ta re' rajaaw oon rutuut, oon re' i jino'q i ras winaq oon jino'q ranaab' neenkimik ma' ruk'ul ta chi nee rutz'a'j i koq, reh chi ma' nee ta ruch'uwa'reej riib'. Ruum re' reh ruq'asam riib' reh i Dios, korehtaal i rub'an aha' wilik i xuq'or. 8Eh nik' najtiil naa rub'anam chi je' Nazareo iraaj ruq'orom chi ruq'asam riib' reh i Dios.

9Eh wila' xkimik jino'q ma' najta chucheel i je' Nazareo ch'uwa'rik-oq wach i riis maal i naah xk'ihik noq xuq'asaj riib' reh i QaJaaw Dios paruwuuq q'iij naa rujoyom i rismaal naah, chupaam wo' i ruq'ijil i saqb'eesb'al riib'. 10Eh chupaam i ruwahxaaq q'iij naa ruk'amam reje reh i k'amal kib'eeh aj tiij i kiib' chi kok' paloma, oon kib'-oq chi kok' mukur panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 11Re' i k'amal kib'eeh aj tiij jinaj keh i kok' chikop re' re' naa ruq'asam chi mayiij chi riij i mahk. Eh re' jinaj naa ruk'atam chi mayiij pahqb'al kuyb'al ru mahk i xuch'uwa'risaj riib' ruum i rutz'a'jiik i kamnaq, chupaam i junk'aam re' re' naa wo' chik rusaaqb'iik wach i rismaal i naah. 12Kore' chik naa rutoq'aam ruq'asam riib' chuwach i QaJaaw Dios. Eh aha' wilik i xub'an cho pampeet ruum re' i rismaal i naah ruq'asam reh i QaJaaw Dios xch'uwa'rik chik wach. Eh naa ruk'amam reje jinaj i tentzun jinaj haab' i wilik reh, reh chi naa ruq'asam chi mayiij chi riij i ru mahk.

13Eh noq neenkuxik wach i junch'iht chi q'asanik iib' reh i Dios chi je' Nazareo naa rojiik panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib'. 14Eh naa ruq'asam chi rumayiij jinaj tentzun jinaj haab' wilik reh, eh jinaj ixoq tentzun jinaj haab' i wilik reh manlik wach kiti'jolal. Eh naa ruq'asam chi rumayiij jinaj imas tentzun manlik wach ruti'jolal k'amb'al riib' panotob'il ruuk' i Dios. 15Eh naa wo' ruq'asam jinaj chakach chi kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh korjinaq ruuk' i holohik arina, xilakimaj ruuk' aseite. Je' wo' hoq i suq laj kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh xilakimaj ruuk' aseite, ruch'ihil i rumayiij xa chi naq'wach ruch'ihil i riis uuva. 16Re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruq'asaniik reh chuwach i QaJaaw Dios chi mayiij chi riij i mahk, eh naa wo' ruq'asam i k'atoj mayiij. 17Eh re' imas tentzun naa ruq'asam chi mayiij k'amb'al iib' panotob'il ruuk' i Dios junye'ariik ruuk' i jinaj chakach chi kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh. Eh naa wo' ruq'asam i mayiij xa chi naq'wach, je' wo' hoq i riis uuva. 18Eh re' naa rub'anam chi je' Nazareo naa rujohyam i rismaal i naah panookb'al reh i santo laj itz'ihy naah paat molb'al iib', eh naa ruchopom chaloq i rismaal i naah, ruq'asam naq reh i QaJaaw naa rukutum wach q'aaq' naa ruqopiik chi ri'sil i mayiij k'amal iib' panotob'il ruuk' i Dios. 19Eh re' i k'amal kib'eeh aj tiij naa ruk'amam chaloq i raa' tileb' imas tentzun noq chaq'inaq chik, eh naa ruk'amam cho jino'q i kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh wilik pank'isa chakach, ruch'ihil i suq laj kaxlanwi'k ma' kojooj ta ch'amb'esb'al reh naa ruye'em pan q'ab' i je' Nazareo noq rujoyom chik i rismaal naah. 20Re' i k'amal kib'eeh aj tiij xub'an i ninq'iij xuq'asaj i mayiij chuwach i QaJaaw Dios, re' i rutib'kaal chi' ruk'ux i chikop, ruch'ihil i raa' tileb'. Eh re' i mayiij re' re' wilik rusantohiil naa rukahniik chi reh i k'amal kib'eeh aj tiij. Eh re' i je' Nazareo neerub'an chi nee ruk'ej i riis uuva.

21Re' i k'uhb'aal wili inkahnik chinaah i naa ruq'asam riib' chi je' Nazareo. Re' taqe i wili mayiij naa ruq'asam ma' xta chik jino'q mayiij neenpahqaljik reh chi ma' nee ta rukuy ruye'ariik. Xa re' la' inchol rub'anam aha' wilik i ruq'orom noq naa rukuxiik wach nik' najtiil xub'an chi je' Nazareo, inki i QaJaaw Dios.

Re' i kuxisanik naa kianam i k'amal kib'eeh aj tiij

22Re' i QaJaaw Dios je' wili xuq'or reh i Moisés: 23Re' hat cha q'or reh i Aarón, ruch'ihil taqe i rak'uun, noq naa kikuxisam taqe i aj Israel je' wili naa kiq'orom:

24Re' ta naq i Dios neentoob'inik, neencha'jinik taq aweh.

25Eh suq ta naq taq awilariik neerub'an i QaJaaw Dios,

eh nee ta naq i ruketelaaj taq awach.

26Re' ta naq i QaJaaw Dios neenilwik taq aweh,

neen ye'wik ataq weh i suq kiil k'uxliis, inko'q taqe.

27Chi je' re', re' taqe i k'amal kib'eeh aj tiij panub'ihnaal naa kikuxisam taqe i aj Israel. Eh re' hin naa wo' nukuxisam taqe, inki i QaJaaw Dios.