Formulário de pesquisa

อพยพ 12

พิธี​ปัส‌กา​ครั้ง‍แรก

(กดว.9:1-14; ฉธบ.16:1-8; อสค.45:21-25)

1พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​และ​อา‌โรน​ใน​แผ่น‍ดิน​อียิปต์​ว่า 2“ให้​เดือน​นี้​เป็น​เดือน​เริ่ม‍ต้น​สำหรับ​พวก‍เจ้า ให้​เป็น​เดือน​แรก​ใน​ปี​สำหรับ​พวก‍เจ้า 3จง​สั่ง​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍สิ้น​ว่า ใน​วัน‍ที่​สิบ​เดือน​นี้ ให้​แต่‍ละ‍คน​เตรียม​ลูก‍แกะ+ ​ตัว‍หนึ่ง​ให้​ตน‍เอง​ตาม​สกุล+ บ้าน​ละ​หนึ่ง​ตัว 4ถ้า​ครอบ‍ครัว​ไหน​มี​คน​น้อย​และ​กิน​ลูก‍แกะ​ตัว‍หนึ่ง​ไม่​หมด+ ก็​ให้​รวม​กับ​เพื่อน‍บ้าน​ใกล้​เรือน‍เคียง​เตรียม​ลูก‍แกะ​ตัว‍หนึ่ง แล้ว​ให้​แบ่ง​ลูก‍แกะ​นั้น​ตาม​จำ‌นวน​คน​ที่​จะ​กิน​ได้ 5ลูก‍แกะ​ของ​เจ้า​ต้อง​ปราศ‌จาก​ตำ‌หนิ เป็น​ตัว‍ผู้​อายุ​หนึ่ง​ปี เจ้า​จง​เอา​มา​จาก​ฝูง‍แกะ​หรือ​ฝูง​แพะ 6จง​เก็บ​ไว้​ให้​ดี​ถึง​วัน‍ที่​สิบ‍สี่​เดือน​นี้ แล้ว​ใน​เย็น​วัน‍นั้น ให้​ที่​ประ‌ชุม​ของ​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍หมด​ฆ่า​ลูก‍แกะ​นั้น 7แล้ว​เอา​เลือด​ทา​ที่​วง‍กบ​ประตู​ทั้ง​ด้าน‍บน​และ​ด้าน‍ข้าง​ทั้ง‍สอง​ข้าง​ของ​บ้าน​ที่​พวก‍เขา​เลี้ยง‍กัน​นั้น​ด้วย 8ใน​คืน​วัน‍นั้น​ให้​พวก‍เขา​กิน​เนื้อ​ปิ้ง​กับ​ขนม‍ปัง‍ไร้‍เชื้อ​และ​ผัก​รส​ขม 9อย่า​กิน​เนื้อ​ที่​ยัง​ดิบ​หรือ​เนื้อ​ต้ม​เลย แต่​จง​ปิ้ง​ทั้ง​หัว​และ​ขา​และ​เครื่อง‍ใน​ด้วย 10จง​กิน​ให้​หมด​ห้าม​มี​เศษ​เหลือ​จน‍ถึง​เวลา​เช้า แต่​ถ้า​ยัง​มี​เศษ​เหลือ​ถึง​เวลา​เช้า​ก็​ให้​เผา​เสีย 11เจ้า​จง​เลี้ยง‍กัน​ดัง‍นี้​คือ ให้​คาด​เอว สวม​รอง‍เท้า และ​ถือ​ไม้‍เท้า​ไว้​ใน​มือ และ​รีบ​กิน​โดย​เร็ว การ​เลี้ยง​นี้​เป็น​ปัส‌กา+ ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์ 12เพราะ​ใน​คืน​วัน‍นั้น เรา​จะ​ผ่าน​ไป​ใน​แผ่น‍ดิน​อียิปต์ และ​เรา​จะ​ประ‌หาร​ลูก‍หัว‍ปี​ทั้ง‍หมด​ใน​แผ่น‍ดิน​อียิปต์​ทั้ง​ของ​มนุษย์​และ​ของ​สัตว์ และ​เรา​จะ​พิพาก‌ษา​ลง‍โทษ​พระ​ทั้ง‍หมด​ของ​อียิปต์ เรา​คือ​พระ‍ยาห์‌เวห์ 13แต่​เลือด​ตาม​บ้าน​ที่​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​อยู่​นั้น จะ​เป็น​หมาย‍สำคัญ​สำหรับ​พวก‍เจ้า เมื่อ​เรา​เห็น​เลือด​นั้น เรา​จะ​ผ่าน​เว้น​พวก‍เจ้า​ไป จะ​ไม่‍มี​ภัย‍พิบัติ​เกิด​แก่​พวก‍เจ้า ขณะ‍ที่​เรา​โจม‍ตี​แผ่น‍ดิน​อียิปต์+

14“วัน‍นี้​จะ​เป็น​วัน‍ที่​ระลึก​สำหรับ​พวก‍เจ้า ให้​เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​ฉลอง​เป็น​เทศ‌กาล​เลี้ยง​ถวาย‍เกียรติ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​พวก‍เจ้า พวก‍เจ้า​จง​ฉลอง​เทศ‌กาล​เลี้ยง​นี้​และ​ถือ​เป็น​กฎ​ถาวร 15พวก‍เจ้า​จง​กิน​ขนม‍ปัง‍ไร้‍เชื้อ​ให้​ครบ​เจ็ด​วัน วัน‍แรก​จง​ขจัด​เชื้อ+ ​ให้​สิ้น​จาก​บ้าน​ของ​พวก‍เจ้า ถ้า​ผู้​ใด​กิน​ขนม‍ปัง​ใส่​เชื้อ​ตั้ง‍แต่​วัน‍แรก​จน‍ถึง​วัน‍ที่​เจ็ด จะ​ต้อง​ถูก​ตัด​ออก​จาก​การ​เป็น​คน​อิสรา‌เอล 16ใน​วัน‍แรก​นั้น​ให้​มี​การ​ประ‌ชุม​บริ‌สุทธิ์ และ​ใน​วัน‍ที่​เจ็ด​ก็​ให้​มี​การ​ประ‌ชุม​บริ‌สุทธิ์ ห้าม​ทำ​งาน​ใดๆ ใน​วัน‍แรก​และ​วัน‍ที่​เจ็ด นอก‍จาก​การ​จัด‍เตรียม​อาหาร​ให้​ทุก​คน​รับ‍ประ‌ทาน 17พวก‍เจ้า​จง​ถือ​เทศ‌กาล​กิน​ขนม‍ปัง‍ไร้‍เชื้อ เพราะ​ใน​วัน‍นี้​เอง เรา​ได้​นำ​ไพร่‍พล​ของ​เจ้า​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์ เพราะ‍ฉะนั้น พวก‍เจ้า​จง​ถือ​วัน‍นี้​เป็น​กฎ​ถาวร​ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​เจ้า 18ใน​ตอน‍เย็น​วัน‍ที่​สิบ‍สี่​เดือน​แรก เจ้า‍ทั้ง‍หลาย​จง​กิน​ขนม‍ปัง‍ไร้‍เชื้อ​จน‍ถึง​เวลา​เย็น​วัน‍ที่​ยี่‍สิบ‍เอ็ด​ของ​เดือน​นั้น 19ตลอด​เจ็ด​วัน‍นั้น ห้าม​พบ​เชื้อ​ใน​บ้าน​ของ​พวก‍เจ้า เพราะ​ถ้า​ผู้‍ใด​ที่​เป็น​คน‍ต่าง‍ด้าว​ก็​ดี​หรือ​คน‍พื้น‍เมือง​ก็​ดี กิน​ขนม‍ปัง​ใส่​เชื้อ ผู้‍นั้น​จะ​ต้อง​ถูก​ตัด​ออก​จาก​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล 20ห้าม​กิน​สิ่ง‍ใด​ที่​ใส่​เชื้อ​ใน​ที่​อาศัย​ของ​พวก‍เจ้า เจ้า​จง​กิน​แต่​ขนม‍ปัง‍ไร้‍เชื้อ​เท่า​นั้น”+

21แล้ว​โม‌เสส​เรียก​พวก​ผู้‍ใหญ่​ของ​คน​อิสรา‌เอล​มา​พร้อม​กัน สั่ง​ว่า “จง​ไป​เอา​ลูก‍แกะ​สำหรับ​ครอบ‍ครัว​ของ​พวก‍ท่าน​มา​ฆ่า​เป็น​ลูก‍แกะ​ปัส‌กา 22และ​เอา​ต้น‍หุ‌สบ+ ​กำ​หนึ่ง​จุ่ม‍ลง​ใน​เลือด​ที่​อยู่​ใน​อ่าง แล้ว​ป้าย​เลือด​นั้น​ที่​วง‍กบ​ประตู​ทั้ง​ด้าน‍บน​และ​ด้าน‍ข้าง​ทั้ง‍สอง​ข้าง ห้าม​ผู้‍ใด​ออก​ไป​พ้น​ประตู​บ้าน​ของ​ตน​จน‍ถึง​รุ่ง‍เช้า 23เพราะ​พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​เสด็จ​ผ่าน​ไป​เพื่อ​จะ​ประ‌หาร​คน​อียิปต์ เมื่อ​พระ‍องค์​ทอด‍พระ‍เนตร​เห็น​เลือด​ที่​วง‍กบ​ประตู​ทั้ง​ด้าน‍บน​และ​ด้าน‍ข้าง​ทั้ง‍สอง​ข้าง พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​ทรง​ผ่าน​เว้น​ประตู​นั้น และ​จะ​ไม่​ทรง​ให้​ผู้​สัง‌หาร​เข้า​ไป​ใน​บ้าน​พวก‍ท่าน​เพื่อ​จะ​ประ‌หาร​ท่าน+ 24ท่าน​ทั้ง‍หลาย​จง​ถือ​คำ‍สั่ง​นี้​ให้​เป็น​กฎ​ถาวร​ของ​พวก‍ท่าน​และ​ของ​ลูก‍หลาน​พวก‍ท่าน 25เมื่อ​พวก‍ท่าน​ไป​ถึง​แผ่น‍ดิน​ซึ่ง​พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​ประ‌ทาน​แก่​พวก‍ท่าน​ตาม​ที่​ตรัส​ไว้​แล้ว พวก‍ท่าน​จง​ถือ​พิธี​นี้​ไว้ 26เมื่อ​ลูก‍หลาน​ของ​พวก‍ท่าน​ถาม​ว่า ‘พิธี​นี้​หมาย‍ความ‍ว่า​อะไร?’ 27พวก‍ท่าน​จง​ตอบ​ว่า ‘เป็น​การ​ถวาย​สัตว‌บูชา​ปัส‌กา​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ผู้​ทรง​ผ่าน​เว้น​บ้าน​ของ​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ใน​อียิปต์ เมื่อ​พระ‍องค์​ทรง​ประ‌หาร​คน​อียิปต์ แต่​โปรด​ไว้​ชีวิต​ครอบ‍ครัว​ของ​พวก‍เรา’ ” ประ‌ชา‍กร​ก็​กราบ‍ลง​นมัส‌การ

28แล้ว​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ก็​ไป​ทำ​ตาม​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัญชา​กับ​โม‌เสส​และ​อา‌โรน

ภัย‍พิบัติ​สุด‍ท้าย: มรณ‌กรรม​ของ​ลูก‍หัว‍ปี

(อพย.11:1-10)

29ใน​เวลา​เที่ยง‍คืน พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​ประ‌หาร​บุตร‍หัว‍ปี​ทุก​คน​ใน​แผ่น‍ดิน​อียิปต์+ ตั้ง‍แต่​พระ‍ราช‌บุตร‍หัว‍ปี​ของ​ฟา‌โรห์​ผู้​ประ‌ทับ​บน​บัล‌ลังก์ จน‍ถึง​บุตร‍หัว‍ปี​ของ​นัก‍โทษ​ที่​อยู่​ใน​คุก​มืด ทั้ง​ลูก‍หัว‍ปี​ของ​สัตว์‍เลี้ยง​ทุก​ตัว 30ฟา‌โรห์​กับ​พวก​ข้า‍ราช‌การ และ​คน​อียิปต์​ทั้ง‍หมด​ตื่น‍ขึ้น​ใน​ตอน‍กลาง‍คืน มี​เสียง​ร้อง‍ไห้​คร่ำ‍ครวญ​ดัง​มาก​ใน​อียิปต์ เพราะ​ไม่‍มี​บ้าน​ไหน​เลย​ที่​ไม่‍มี​คน​ตาย 31ฟา‌โรห์​จึง​ตรัส​เรียก​โม‌เสส​กับ​อา‌โรน​ให้​มา​เข้า‍เฝ้า​ใน​คืน‍นั้น ตรัส​ว่า “เจ้า​ทั้ง‍สอง​กับ​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล จง​ลุก‍ขึ้น​และ​ออก​ไป​จาก​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา ไป​นมัส‌การ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตาม​ที่​ขอ​ไว้​นั้น 32เอา​ฝูง‍แพะ‍แกะ​และ​ฝูง‍โค​ของ​พวก‍เจ้า​ไป​ด้วย​ตาม​ที่​ขอ​ไว้​แล้ว จง​ไป และ​อวย‍พร​เรา​ด้วย”

การ​อพยพ: จาก​รา‌เม‌เสส​ถึง​สุค‌คท

33คน​อียิปต์​ก็​เร่ง‍รัด​ให้​ชน‍ชาติ​นั้น​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​โดย​เร็ว เพราะ​พวก‍เขา​พูด​ว่า “พวก‍เรา​จะ​ตาย​กัน​หมด​แล้ว” 34คน​อิสรา‌เอล​เอา​ก้อน​แป้ง​ดิบ​ที่​ไม่‍ได้​ใส่​เชื้อ​กับ​อ่าง​ขยำ​แป้ง ห่อ​ผ้า​ใส่​บ่า​แบก​ไป 35ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ทำ​ตาม​ที่​โม‌เสส​สั่ง​ไว้ คือ​ขอ​เครื่อง‍เงิน เครื่อง‍ทอง และ​เครื่อง‍นุ่ง‍ห่ม​จาก​คน​อียิปต์ 36และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​บัน‌ดาล​ให้​ประ‌ชา‍กร​เป็น​ที่​โปรด‍ปราน​ใน​สาย‍ตา​ของ​คน​อียิปต์ คน​อียิปต์​จึง​ให้​สิ่ง‍ของ​ตาม​ที่​ขอ ดัง‍นั้น​คน​อิสรา‌เอล​จึง​ริบ​เอา​สิ่ง‍ของ​ต่างๆ จาก​คน​อียิปต์+

37ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ออก​จาก​เมือง​รา‌เม‌เสส​ไป​ถึง​เมือง​สุค‌คท+ นับ​เฉพาะ​ผู้‍ชาย​เดิน​เท้า​ได้​ประ‌มาณ 600,000 คน ไม่​รวม​เด็ก+ 38มี​คน​ชาติ​อื่น​จำ‌นวน​มาก​ติด‍ตาม​ไป​ด้วย พร้อม​ทั้ง​ฝูง‍ปศุ‌สัตว์​มหา‌ศาล คือ​ฝูง‍แพะ‍แกะ​และ​ฝูง‍โค 39พวก‍เขา​เอา​ก้อน​แป้ง​ดิบ​ซึ่ง​นำ​มา​จาก​อียิปต์​ปิ้ง​เป็น​แผ่น​ขนม‍ปัง‍ไร้‍เชื้อ เหตุ​ที่​เขา​ไม่​ใส่​เชื้อ+ ​ก็​เพราะ​ถูก​เร่ง‍รัด​ให้​ออก​จาก​อียิปต์ จึง​ไม่​ทัน​เตรียม​เสบียง

40ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​อยู่​ใน​อียิปต์​เป็น​เวลา 430 ปี+ 41เมื่อ​ครบ 430 ปี​แล้ว ใน​วัน‍นั้น​เอง ประ‌ชา‍กร​ทั้ง‍หมด​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ก็​เคลื่อน​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์ 42คืน​วัน‍นั้น​เป็น​คืน​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​ที่​ทรง​เฝ้า‍ดู เพื่อ​นำ​พวก‍เขา​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์ และ​เป็น​คืน​ที่​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍สิ้น​ถือ​เป็น​ที่​ระลึก‍ถึง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ตลอด‍ชั่ว‍ชาติ‍พันธุ์​ของ​พวก‍เขา

คำ‍แนะ‍นำ​เกี่ยว‍กับ​พิธี​ปัส‌กา

(ปฐก.17:9-14; อพย.12:1-13)

43พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​และ​อา‌โรน​ว่า “กฎ‍เกณฑ์​พิธี​ปัส‌กา​เป็น​ดัง‍นี้ คือ​ห้าม​คน‍ต่าง‍ชาติ​กิน 44ส่วน​ทาส​ซึ่ง​นาย​เอา​เงิน​ซื้อ​มา เมื่อ​ให้​ทาส​นั้น​เข้า‍สุหนัต​แล้ว​ก็​ให้​เขา​กิน​ได้ 45ส่วน​คน​อาศัย​หรือ​ลูก‍จ้าง​ห้าม​กิน 46ปัส‌กา​นั้น​ให้​กิน​แต่​ใน​บ้าน ห้าม​เอา​เนื้อ​ไป​นอก‍บ้าน และ​ห้าม​หัก​กระ‌ดูก​ของ​มัน+ 47ให้​ชุม‌นุม‍ชน​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍สิ้น​ปฏิ‌บัติ​ตาม​พิธี​นี้ 48ถ้า​มี​คน‍ต่าง‍ด้าว​มา​อาศัย​อยู่​กับ​เจ้า และ​ต้อง‍การ​จะ​ปฏิ‌บัติ​ตาม​พิธี​ปัส‌กา​ถวาย​พระ‍ยาห์‌เวห์ ก็​ให้​ชาย​พวก​นั้น​ทุก​คน​เข้า‍สุหนัต​ก่อน​แล้ว​จึง​ให้​เขา​มา​ใกล้​และ​ปฏิ‌บัติ​ตาม​พิธี​นั้น​ได้ เขา​จะ​เป็น​เหมือน​คน​ที่​เกิด​ใน​แผ่น‍ดิน​นั้น แต่​ทุก​คน​ที่​ไม่‍ได้​เข้า‍สุหนัต จะ​กิน​ปัส‌กา​ไม่‍ได้ 49บท‍บัญญัติ​สำหรับ​คน‍พื้น‍เมือง​และ​คน‍ต่าง‍ด้าว​ซึ่ง​อาศัย​อยู่​ท่าม‍กลาง​พวก‍เจ้า​จะ​ต้อง​เป็น​อย่าง​เดียว‍กัน”

50ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ทั้ง‍สิ้น​ก็​ปฏิ‌บัติ​ตาม​ที่​พระ‍ยาห์‌เวห์​มี​รับ‍สั่ง​แก่​โม‌เสส​และ​อา‌โรน 51ใน​วัน‍นั้น​เอง​พระ‍ยาห์‌เวห์​ทรง​นำ​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​ออก​จาก​แผ่น‍ดิน​อียิปต์​โดย​แยก​เป็น​ขบวนๆ

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index