Formulário de pesquisa

อพยพ 32:32

32แต่​บัด‍นี้​ขอ​พระ‍องค์​โปรด​ยก​โทษ​บาป​ของ​พวก‍เขา มิ‍ฉะนั้น ขอ​พระ‍องค์​ทรง​ลบ​ชื่อ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์​เสีย​จาก​หนัง‌สือ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​จด​ไว้”

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index