Formulário de pesquisa

ปฐมกาล 31:48

48ลา‌บัน​กล่าว​ว่า “วัน‍นี้​กอง​หิน​นี้​จะ​เป็น​พยาน​ระหว่าง​เรา​กับ​เจ้า” ดัง‍นั้น​เขา​จึง​ตั้ง‍ชื่อ​ว่า กา‌เล‌เอด

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index