Formulário de pesquisa

ʻEkisotosi 39:9

9Naʻe potupotu tatau pe ia naʻa nau ngaohi ʻae sīfafatafata ke lōua: ko e hanga pe taha hono lōloa ʻo ia, mo e hanga pe taha hono māukupu, ʻoka peluua ia.