Formulário de pesquisa

Acts 16:8

8Baki birlbidamba yali bayungu yajina Misiya. Wanbiya yali barrawuyabarrawuyanyina yajina, niji Druwas. Marda ngayu nayinda jala yarrijba najana nayinda jangkurr, jungku ngayi nanaba yalundu marda.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index