Formulário de pesquisa

यूहन्‍ना 6:38

38च्‍यिलासिसिन ङ ति ङे नोवा छे ज्‍यितुपला देवाच्‍येन नेमा वावु मिन, यिने ङला तोङ्‍गुप कोन्‍छ्‍योककी नोवा छे ज्‍यितुपला वावु यिन।