Formulário de pesquisa

Matiyu 13

Yuha nesa tili okaka welo koha moloko libo ga.

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

1Jisesima aya onawalo ga maya lo bekoko aya numukuti maya adu ilikaloka maya lemeko ga maya api-napi obetakolo noidanaki, 2muki wewena maya nisiki akelo maya dupalo dupalo iki minayoko mudaidokoko noku lapeu maya yoweko nedanaki, 3koha moloko ga aito-aitomidana lo biye. Lo nobidanaki, makoya sa-loko lo biye; Eli-minahe. Yuha nesa tili okaka welimoya yuha nesa maya tili ekolo wiye. 4Sakoya mijakuka maya woko tili omo wiboya malokaya lemo anuloya jekaiyoko namasiya nisiki niki suwae. 5Malokaya ehada mupilalo mika lasolasi neboto lemo jiboya mikaya wavu-leko minaminako, wileko enemane oko yowiha, 6hoya lidanaki aya nesa maya luhawa maya hana wamidanaki opateko alala miye. 7Ito yuha nesa malokaya lemo lilihau jeko wileko yowiha, lilihalimoya mi jemikaiyoko mudako yowamiye. 8+ Ito malokaya mika lalou lemeko nedanaki, wileko yoweko ihilawa lalo jiye. Yawa makokolotiya ihilawa 100 jiye. Yawa makomalotiya ihilawa 60 jiye. Yawa makomalotiya ihilawa 30 jiye. 9Edimoya dataki minune likima monawaya eli wehe lilo.

Koha moloko ga lo bekaka ibomidana monawa.

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10Sa-loko lo lemekaiyoko, lemo unala ipalale yuhamasiya amaitoka woko loka otoko emoya koha moloko gaya nenahamuya lo nolemene. 11Loko luniyoko Jisesimamo sa-loko lo limiye: Okuluma ebaku yowitabomidana sunauka gala maya edimo elitae loko lo neboya, maloka wewenasiya elamitae loko liye. 12+ Monokaya wati iki ujapa iki li-minatabo wewenasiya ayaloya makoki le omeko bideko mida numuda lalo soto pe bekolaiye. Ito monoka wati iki elewole iki ujapa iki liminamitabo wewenasiya ahago le-minune liki litaboya aku dadeuti hipo oko lekadeko aha minakilae. 13Sa-ikiki mudatune liki ohu ji-liki witaboya mudai wehe lamae. Ito eletune likima owaha eli wehe lamae. Yamuya koha moloko gaya lo noboe. 14+ Sa-ikayoko, Aesayakaho iha hukoko libo ga maya edimotoya niseko pasiye. Omailimo libo ga maya sa-loko luhuwa jiye:

Datadunu elikaka gaya aha elitaha, eli wehe lamitabo nesa lekaiye. Ito domudadunu mudaikaka nesaya aha mudataha, ma mudai wehe lamikilae.

15Edimo maya minabo wewena mukiya dukaya he lilokadanaki, domudaya he likonebogoya minae. Ito data he lilonebogo minae. Yamuya saina-painahena mudaikakawaya nimudae. Ito datadunu elikakawaya niele. Dukadunuya eli wehe liki elamae. Sa-ikikiya duka li wili jamanako, nemoya nena-nenakoma dilipe lalo etubone.

16+ Ito Omailimoya maku libekaiyoko edimo mukisiya eli wehe liki data lalo elikaka niae. 17Sa-ikaka nianako, ga ulawa lo libituyo, eli-minalo: Hapa yeikalaya Omaimidana epaloti ga likaka weki olisanipo minamibo wewena mukiya oliwaki nesa elewoleya lolo okaka onobo nesaya edimosi mudaikaka niabolawaya mudatune liki laboya, mudamabo maya ne. Ito edimoya nepauti ga maya elikaka niabo ga maya eletune liki likaka aboya, elamabo maya ne.

Yuha nesalo koha moloko libo gamidana monawa.

(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)

18Yuha nesamidana ihilawa tili okakamidana monawa lo libituyo, eli-minalo. 19Okuluma ebaku yowitabomidana gala eli wehe lamabo wewenasiya monokaya dukau molikayoko neboya, lahelamibo nesamidana ahola Olohalimoya saina ulawa maya leko oli hekadekoya, yuha nesa ihilawaya lemo anulo lemo jibomidana iki minakilae. 20Ito ehada mupilalo lemo jibomidana iki minatabo wewenaya monokaya elideko dumu helitibo neboya, 21dukauya luhawa le ilitamoko onawa minawasi minadeko, monoka ulawanipou nebokumuye liki kohaidi-liki yowiki ula molibitatabo onawaloya enemane iki hulatabo ne. 22Ito lilihau limibomidana iki minatabo wewenaya monokaya elikakamidana elitaha, ma mikau eda delokaka noibo nesa ito ehadamu dumu helekaka noibo nesalimoya monokamidana jeko hitomikaiyoko, edimotoka ihilawa maya soto pametibo ne. 23Ito mika lalou limibomidana iki minatabolikaya monokaya elikiki eli wehe liki liminabolimoya edimotoka ihilawa jekaka noiye. Malokaya napa apulu oko jekaka noiye. Malokaya muki jekaka noiye. Ito malokaya wavu-leko jekaka noiye.

Lilihalo koha moloko ga.

24Sa-loko lokoko ga mako koha moloko sa-loko lo limiye: Okulumau yowitabo onawamidana monawaya sakoya ne: Wewena makolimoya mijalauya oina lekai yuhawa tili ibotoya le moloko letuyo. 25Oina lekai yuha maya tili okoko wokaiyoko, yu makoya lubuka muki wewena domuda udiki esa iminayoko, ulalalo welimoya liliha yuhawa maya leko niseko ayau maya tili okoko wiye. 26Sa-okaiyoko, lekai maya wileko yoweko ihilawa maya nojiyoko, liliha maya ayauti maya wileko yowiye. 27Sa-okaiyoko unala ipalale yuhamasiya nisiki sa-liki li me: Uliki we yamalae, emo mijakau maya saina lalo tili o-minadawo maya neboya, liliha maya ayauti muki wileko yowekaiboyae. 28Liki layoko, ulanelo we makolimo tili onetiye loko liyoko, unala ipalale yuhamasiya woko aya liliha maya asutetupe liki labo maya, 29emomamo o'e, lilihaya asutitaboya, lekaikiya asutikatae. 30Lekaiki lilihakiya aha minaideko, alikaya lekai maya yuha lokadeko yuha li molatabo wesida maya wiki liliha maya asutiki wasa jikadeko leko woko joku jekoko lekai yuhawa maya usiki wasa jikadeko li yuha nesa molokaka numuku maya molatae, loko lo biye.

Masteti yuhawalo koha moloko ga.

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-19)

31Jisesikaho koha moloko ga mako sa-loko lo limiye: Okuluma ebaku wiki hilitabo wewenaya masteti ihilawamidana iki minae. 32Aya nesaya muki yuha nesasida asebetoko lasomosolasi neboya, we makolimo aya nesaya mikauka tili okaiyoko ohuhenasidaya muki asebetoko yakidana yowiye. Sa-okaiyoko, namasiya mudaikiki akawalo maya numudanipo vikaka niae.

Beleti lulu jekaka nesalo koha moloko libo ga.

(Luk 13:20-21)

33Muki wewena wavu-liki li esa iki minayoko, Jisesimamo koha moloko ga mako sa-loko lo biye: Okuluma ebaku wiki hilikaka wewenasida monawanipoya beleti lulu jekaka nesamidana oko ne. Mena makolimo aya nesa maya palauwakiya le opa napa iyoko beletima lulu jeko napa okaka noiye.

Jisesikaho koha moloko gamidana monawa lo bibo.

(Mak 4:33-34)

34Sakoya muki wewena li esa iki minayoko, Jisesikaho ga lo biboya koha moloko gautigo lo biye. Ga mako lo bekolo noidanaki, aya koha moloko gautigo lo biye. 35+ Sa-iboya Omaimidana epaloti ga lokaka welimo ga mako sa-loko luhuwa jibo maya woko pasiye:

Koha moloko gaya nepaloti lo nobodanaki, mika maya soto pamiyoko sunauka mino-loko woko nebo ga maya olotiya lo soto molatuwe, loko liye.

Lilihalo koha moloko libo gamidana monawa maya lo soto moloko lo biye.

36Jisesimamo muki wewenasida maya hulobikoko numukuka yowekaiyoko, unala ipalale yuhamasi lemo kile mijakuka liliha yowibomidana monawa maya lideko eletune lokoko yoweko loka ituniyoko, 37sa-loko lo limiye: Ihilawa lalo tili ibo wemu loboya okulumauti we uti nemo minoe. 38Mijamu loboya muki mikaya ne. Ihila nesa lalomu loboya Omaimo uliki wenipo lolo etibo wewenamuya loe. Ito lilihamu loboya oloha lahelamibomidana unalale ipalae yuhaya minae. 39Ulalalo weya nisekoko lahelamibo nesa tili ibo wemu loko loboya, Olohamidanamuya loe. Lekai yuhawa hukoko le molokaka onawalo wemu loboya, ma mikau muki nesa suwetibo onawaloya yowanulo wesiya yowanu litabomuya loe. 40Liliha asutiki joku jebomidana asako ma mikau nesa suwetibo onawaloya, 41nemo okulumauti we napakaho okananipoki wesida leko doli hekoyoko, nemo uliki wetipo lolo onobo wewenasida dilipi opa ikaka niabo wewena ito lahelamibo nesa lolo ibitikaka niabo wewenasida maya dilipi nupa ikiki, 42jo napauya doli hi hulikadeko limiki minakilae. Yau maya limiki miniki miluma-aluma eliki depa tala-mitala iki minakilae. 43Ito wehe liki minatabolawa maya ahonipoda ebalau maya ho yakidana dupalokati lameda lideko minakilae. Sa-ikilayo, edimo data golotonetibo wewenalikaya ga maya eli wehe liki elilo.

Uvamina lalomu koha moloko ga.

44Okulumamidana ebalau yowekaka nesaya meinawa yoweko nebo nesakidana ne. Uvamina lalo mako ya yuhau netiboya moli eto ikadeko, halukoko nedeko maya, we makolimo woko mudakoko aku le wili jeko niseko aya nesa maya le suna okokoya elowa jeko ehada leko molatibototiya ona moloko meinalo be suwokoko aya mika maya meina hekoko aya uvamina lalo maya lekolaiye.

Ela okanikidana nesalo koha moloko ga.

45Okulumamidana ebalau yowikakamidana anulaya sakoya ne: We makolimoya ela okanikidana nesa meinawa yoweko nebo nesamuya ohu je-loko widanaki, 46okani lalo mako ohatama meinawa yoweko netibo nesa le soto molokokoma emo ehada uvamina leko molonetibo maya ona moloko meinalo be suwokoko aya nesa maya meina heko lekolaiye.

Lahawa hikaka owolo koha moloko libo ga.

47Okulumamidana anulaya lawaha hikaka owokidana ne. Wewenasiya lawaha hikaka owoya huli ela noku ikayoko, lemeko lawaha aito-aitomidana lekaka noiye. 48Sa-ikiki minayoko, aya owo maya waitokaiyokoma ika iki li huli akeloka molikiki nodemidana maya li lapeu molikaka niae. Ito mosehamidana maya li eto iki li hulikaka niae. 49Sa-ikaka niabo nesa leko mikamidana onawala suwetibotoya okananipoki wesiya asaiki sa-ikilae. Okananipoki wesiya muki numuto namato wewenasida luwawanipoutiya lahelamabo wewenasida maya dilipi lena ikilae. 50Sa-ikikiya dilipi huli joku molakilae. Sa-ikadeko, yauka maya miniki miluma-aluma eliki depa tala-mitala iki minatabo ne.

Asehawa monokauti ito ohatama monokauti le wesa lokaka ga.

51Jisesikaho sa-loko lo lemeko suwokoko sa-loko aku loka oletaiye: Edimoya muki gaya eli suwi-minahe. Loko loka oletokaiyoko, alo ele-minune. 52Loko luniyoko, sa-loko liye: We makolimoya uvaminala asehawauti ito ohatamauti ona moloko wewenala yuhasida bekaka noibomidana, maloka monoka monawa api-napi ibikaka niabo wewenaya okuluma ebamidana oluhola wehe liki lolo niabo wewenasiya asehawa monokamidana ukauti ito ohatama monokamidana ukauti liki litabo ne.

Naseleti ebatoka Jisesida maya muda-eli hulabo.

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53Jisesikaho koha moloko ga aito-aitomidana sa-loko lo lemeko lo lemeko suwokoko numudala ebala hulikoko, 54eimola oto numudalaloka woko hetiye. Woko hetokoko monoka numuku yoweko monoka lo biye. Monoka ga maya wetome oko lo bekaiyoko elikiki, agae likiki sa-liki lae: Maya welimoya ele wehe lokaka nesaya nakahaukati lekaihelae, ito oliwaki elewole nesa lolo okaka noibo mayae. 55Lemoya monawala ele-minune, emoya kapedamidana ipala maya ne. Ito dola uliwa Mele maya neyo. Ito unamotala duliya Jemisile ito Josepule Saimonile ito Judaleya unamotala maya minanako, 56yatokaya lemokidana we maya neboya, ito emo nalalekiya malo maya miniki liki ikaka niabo nenako, emoya elewole anehena ito aito-aitomidana nesahenaya nena-nenakoma lekaiye. 57+ Sa-liki likiki emokumu elebo maya eda delokaiyoko, liwi letiwi iki litikayoko, Jisesimamo elekoko sa-loko lo biye: Omaimidana epaloti ga lokaka we lemo uliteya muki numuto namato pou loko wetiboya, lemote oto ebatoka ito numudateukakiya uliteya minametibo ne, loko liye. 58Ito aya ebato wewenasiya eli elewole amabo nenako, Jisesimamo oliwaki nesa elewoleya muki yalokaya le soto pamiye.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index